تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - مطالب مهر 1391

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

شنبه 29 مهر 1391

اسفرزه Plantago ovata

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: گیاهان دارویی، 

گیاه شناسی

گیاهی یكساله كه پوشیده از كركهای كم وبسیار نرم به ارتفاع 10تا25 سانتیمترمی باشد. ساقه گیاه كوتاه (8-5 سانتیمتر) و غالبا خمیده است. برگها كامل خطی باریك یا سر نیزه ای و گل ها سبز متمایل به قهوه ای و مجتمع در خوشه های نیمه كروی یا استوانه ای- تخم مرغی هستند. كاسه گل دارای تقسیمات تخم مرغی با نوك كند، فلسی شكل و جام دارای لبه های تخم مرغی و مدور با نوك بسیار مختصر است. كپسول دارای خانه های تك دانه، دانه ها استوانه شكل و با حاشیه ای باریك و غشایی می باشند(قهرمان 1363). رنگ دانه ها قهوه ای روشن است. زمان گلدهی این گیاه مرداد-اسفند می باشد. اسامی رایج این گونه شامل Indian Plantago, Ispagula , Blond psyllium استعدد كروموزومی آن 2n=8 است تاریخچه، خاستگاه و پراكنش اسفرزه

اسفرزه گیاهی است بومی ایران، ولی با توجه به اینكه از زمانهای قبل در هندوستان كشت می شده، قدمت كشت و كار آن به شبه قاره هند مربوط می شود. در حال حاضر به صورت یك محصول اقتصادی در مناطق Mehsana, Palmampur و Banaskantha كه نواحی مشخصی از شمال گوجرات هندوستان هستند، كشت   می شود(Godawat, 1999). بذرهای این گیاه بسیار ریز و شبیه گوش اسب هستند و به همین دلیل در زمان تسلط مسلمانان به شبه قاره هند، نام ایسابگول یا ایسپاگول[1] (گوش اسب) به بذرهای آن اطلاق گردیده است. امروزه علاوه بر مصارف صنعتی، عرصه های جدیدی در زمینه صنعت و پزشكی نیز برای آن گشوده شده و پوسته بذر، پوشش غشایی سفید رنگ بذر است كه تركیب دارویی را تشكیل می دهد و خاصیت مسهل و نرم كنندگی داشته و در تنظیم اعمال گوارشی مفید است(Sharma and Koul, 1986). اگر چه اسفرزه در نقاط مختلف كشور به طور خودرو می روید، ولی متاسفانه توجه به كشت و كار آن به منظورهای اقتصادی در ایران سابقه چندانی ندارد. در حال حاضر كشت و كار این محصول با توجه به طرح ساماندهی كشت گیاهان دارویی در كشور توسط معاونت باغبانی وزارت كشاورزی، جزو 10 گونه اول گیاهان دارویی از بین 30 گونه توصیه شده بود و پرداختن به زراعت آن از الویت اقتصادی برخوردار است.


Plantago ovata - Desert Indianwheat, Desert Plantain, Blonde Psyllium, Indian Plantago, IsabgolPlantago ovata - Desert Indianwheat, Desert Plantain, Blonde Psyllium, Indian Plantago, Isabgol


ادامه مطلب


 

 

EC

 

0 - 800

خوب

800 – 3000

متوسط

بیش از 3000

دارای محدودیت

 

 

T.D.S

0 – 500

خوب

500 – 2500

متوسط

بیش از 2500

دارای محدودیت

 

 

CL

 

0 – 4

خوب

4 – 10

متوسط

بیش از 10

دارای محدودیت

 

 

Fe

 

0 – ./1

خوب

./1 - ./4

متوسط

بیش از ./4

دارای محدودیت

 

      

PHC

كمتر از 0

خوب

بیش از 0

باعث گرفتگی میشود و باید اسیدشویی شود.

 

ادامه مطلب

انار در مملكت ما سالهاست پرورش مییابد این اواخر انار در اروپا نیز جای خودش را باز كرده و در آنجا نیز پرورش داده میشود .

    انــار كشـورمـان علاوه بر اینكه به خارج صادر میشود ، در داروسازی نیز استفاده میشود. همچنـین در رنـگ امیزی ، روغن ، خوراك دام ، در تهیه تانن نیز بكار میرود . امیداست این محصول جزء محصولات صنعتی كشور در آید .
 (این اواخرباغداران محترم استان مازندران ضمن مراجعه به آزمایشکاه درخواست داشتند تا در زمینه احداث باغ انارراهنمایی شوند. امیدوارم مطالب حاضر مورد استفاده آنان قرارگیرد.)

 

اقلیم

      انار در اقلیم های مختلف رشد و نمو و تولید میشود . انار تابستانهای طولانی و گرم ، زمستانهای ملایم و بارانی دوست را دارد . برای رسیدن محصول در دوره رشد اولیه به گرمای زیادی نیاز دارد .

   انار در مناطقیكه میزان متوسط باران سالیانه آن به 500 میلیمتر برسد قابل كشت و كار است . بارندگی تابستانه سبب كاهش كیفیت میوه میشود. بخصوص اگر این بارنـدگی نزدیك بـه رسیدن میوه باشد ، باعث ترك خوردگی میوه میشود .

 

         بالعكس در زمان رسیدن میوه چنانچه ، هوای خشك باشد باعث بالا رفتن كیفیت میوه میگردد .

   در صورتیكه مجبور باشیم در مناطق باد خیز باغ انار احداث انجام كنیم ، حتماً باید در اطراف باغ بادشكن ایجاد نمود در غیر اینصورت تیغ میوه باعث زدگی میوه شده و كیفیت آن كاهش خواهد داد .

    در مجموع انار در تمام مناطق ایران تا ارتفاع1000 متر رشد مینماید .

 

نیــاز خـــاكی

 

برخلاف سایر درختان میوه ، انار به لحاظ نوع خاك كم توقع است و در طیف وسیعی از انواع خاكها قابل رشد و نمو میباشد . ولی در خاكهای عمیق لومی و سبك بهترین رشد را دارد . در خاكهای شنی ، رسی ، آهكی نیز پرورش داده میشوند . در مقابل رطوبت و شوری نسبتاً مقاوم است .

 

تـكثیـر

  با قلمه ، شاخه های سبز پا چوش و با بذر نیز تكثیر می یابند . بذور انار مستقیماً به اسانی در زمین جوانه زده و رشد می نمایند ولی گیاهی كه به دست می اید خصوصیات مادری را نداشته و از لحاظ تجاری قابل استفاده نسیتند .

  در اواخر رشد انار ، قلمه ها از شاخه های مناسب برای تكثیر انتخاب میشوند . این قلمه ها بطول 20 تا 25 سانتیمتر و قطر 6 تا 12 میلیمتر در خزانه ای كه برای اینكار مهیا میگردد كاشته شده ، بطوریكه 5 تا 5/7 سانتیمتر از قلمه ها بیرون از خاك باقی بماند.

 

  كاشت انار در زمین اصلی

بعد از مطالعه خاك و زمین در صورت نیاز ، تسطیح شده و با گاو آهن قلمی و یا ریپر طبقه زیرین خاك را شیار كرده و با گاو اهن شخم میزنیم . در پائیز چاله های به عمق و عرض و طول 60 سانتیمتر حفر مینمائیم . چاله های حفر شده را با خاك روئی و كود حیوانی پر می نمائیم و علفهای هرز را از بین می بریم . فواصل كاشت 2/2 در 4 و یا 3 در 4 متر است . بعبارت دیگر در یك هكتار 800 تا 1000 اصله انار كاشته خواهد شد.

  

   در زمان حفر چاله ها توجه شود ، ردیفها ، در امتداد شمالی - جنوبی قرار گیرند . قلمه های كاشته شده بعد از اینـكه برگهای آن ریزش كرده اند در طول دوره زمستان و تا حتی اویل بهار در زمین اصلی انتقال یابند . چنانچه منطقه ای دارای زمستان ملایمی باشند بهتر است در پائیز غرس شوند.

 

آبیاری باغات انار

 

     هر چند آبیاری در گذشته اغلب بصورت جوی بسته و یا طشطكی صورت میگرفت ولی بهتر است بصورت آبیاری تحت فشار و قطره ای انجام شود . نقاطیكه بارندگی كافی نباشد ، آبیاری ضروریست ، آبیاری حتماٌ بایستی در فواصل گوتاه و به میزان كم داده شود. لازم به ذكر است در اواخر رشد یعنی 10 تا 15 روز مانده به برداشت میوه ، آبیاری قطع گردند.

 

     مصرف كود در باغات انار

قبل از تاٌسیس باغ و مصرف كود ، بایستی نمونه خاك و آب بروش فنی تهیه بعد از آزمایش خاك و تعیین مواد مغذی داخل خاك و ماده آلی آن تعیین ، سپستوصیه كودی لازم توسط آزمایشگاه خاكشناسی بعمل آید .

 

ترك خوردگی میوه انار

  بطور كلی ترك خوردگی در اواخر رشد میوه بوجود می اید و به مرور بیشتر میشود روی این اصل كاهش محصول نیز ادامه یافته بطوریكه تا 50 درصد محصول از بین می رود.

 

     برای كنترل آن بایستی از واریته های مقاوم استفاده نمود ،ازطرفی آبیاری منظم و به میزان لازم و كافی آبیاری نمود . و از مصرف بیش از حد كود ازته خودداری نمود و از هرس قوی نیز پرهیز كرد . با توجه به خصوصیات مورفولوژی انار به لحاظ مزه به سه دسته تقسیم میشوند .

 

-        انار شیرین .

-        انار میخوش (ملس )

-        انار ترش .

 

      با وجودیكه انار ، بصورت تازه مصرف میگردند ولی جز درختان صنعتی و داروئی است . خاصیت  نگهداری آن نیز بالا است بطوریكه بمدت 2 تا 4 ماه قابل نگهداریست . از نظر مواد غذایی نظیر آهن ، پتاسیم ، ویتامین C خیلی غنی است . از انار ترش رب ، سركه و اسید سیتریك تهیه مینمایند. برای پائین آوردن فشار خون نیز مصرف میشود از پوست انار نیز در تهیه تانن و رنگ آمیزی پوست و قالی بافی ... استفاده میشود.

در دانه های انار باندازه دانه پنبه روغن وجود دارد .

 

 

بعضی از خصوصیات انار

 

    انار هر چند جز درختچه محسوب میشود ولی دارای ریشه قوی است و همچنین ساقه های متعدد و چسبیده بهم دارند . گل انار دارای اندام نر و ماده یكجا بوده انار با وجودیكه جزء مناطق گرم و مرطوب و نیمه مرطوب بحساب می اید ولی تا 10- درجه مقام است .

 

     میوه آنار بمدت زیادی روی شاخه ها باقی خواهند ماند و بازاریابی را آسان مینماید . بارشهای بهاره بخصوص اوایل بهار را می پسندد .

 

بارندگیهای تابستانه به كیفیت میوه لطمه خواهد زد . اگر این بارندگی قبل از برداشت میوه ببارد سبب ترك خوردگی میوه شده كه نتیجه خوبی نخواهد داشت . برعكس اگر در زمان رسیدن میوه رطوبت هوا كم و خشك باشد بازارپسندی میوه افزایش خواهد یافت . انار یك درخت خورشید پسند بوده و در احداث باغ باید به آن توجه نمود .

 

تكنیك كاشت و انتخاب واریته

 

انتخاب واریته انار از اهمیت بالائی برخوردار است ، موارد زیر در انتخاب واریته عمده و مورد توجه است :

-         مناسب منطقه و آب و هوا باشد .

-         مقاوم به بیماری ، عملكرد بالا ، بازار پسند ، مناسب و مقاوم برای حمل و نقل .

همچنین برای عمده فروشی و تازه خوری و یا برای استفاده در صنعت تصمیم باید گرفت .

رنگ و ضخامت پوست میوه ، درشتی و ریزی ، رنگ دانه ، دانه های نرم و آبدار خصوصیاتی كه در انتخاب واریته باید مورد توجه قرار گیرد .

-         برای تولید و مصرف داخلی ، میخوش و شیرین بودن انار و بدون هسته و درشتی آن میباشد ولی برای اروپا و صادرات خصوصیات میخوش و خصوصیات رنگ دانه قرمز باید انتخاب كنیم .

برای صادرات به كشورهای عربی انار شیرین ترجیح داده میشود .

 

هرس شكل دهی

 

     برای شكل دهی انار در سالهای دوم و سوم قبل از اینكه محصول به بار بنشیند باید انجام شود .

بعد از غرس نهال 3 تا 4 پاجوش قوی را برای ساقه اصلی نگهداری نمود و از ارتفاع 60-50 سانتیمتر از زمین آنرا قطع منمائیم . پاجوشهائیكه از ساقه اصلی خارج میشوند . مجدداً در سالهای دوم و سوم قطع نموده كار ایجاد تاج مناسب را انجام میدهیم .

 

هرس تولید محصول

 

      معمولاً انار در سالهای دوم و سوم به بار می نشیند . انار بعد از به محصول نشستن نبایستی نوك شاخه های بارآور را قطع نمود .

      در این دوره پاجوشها ئیكه از 4-3 ساقه اصلی خارج میشود از ته آنها را ببرید و تمیز نمائید و از طرفی در تاج درختان و شاخه های رشد كرده عمودی و نرك را از ته قطع میكنیم . برای ایجاد تاج مناسب و خوب میتوانیم جوانه انتخابی را قطع كنیم. اگر تاجها متراكم باشد بطوریكه مانعی برای عبور نور و هوا باشد هرس لازم در چنین مواقعی نیز انجام میدهیم . در انجام هرس بدواً شاخه های ضعیف و خشك و مریض را قطع مینمائیم .

 

هرس جوان سازی

 

      عمر انار بطور متوسط و شرایط مختلف بین 20 تا 30 سال میباشد . فقط در صورتیكه پاجوشهای جدید زیر این انارها رشد نمایند میتوان تا 100 سال از آن بهره برداری نمود یعنی پاجوشهای جوان را نگهداری و قدیمیها را كف بر نمود . بدین ترتیب باغ انار جوان خواهد شد . البته جوان سازی باغ بمرور و همه ساله میتوان انجام داد یعنی هر سال 1 تا 2 ساقه قطع شده و پاجوشهای جدید استفاده نمود با این ترتیب بدون توقف و فاصله همه ساله میتوان از ان باغ محصول برداشت نمود.

 

-         برای محافظت و نگهداری انار در سردخانه های مدرن كه بتوانند با درجه حرارت 2-1 و رطوبت نسبی 85 تا 90 درصد تامین نماید بخوبی نگهداری میشوند .

 

مورفولولوژی انار

 

        انار با ارتفاع 1 تا 5 متر بصورت درختچه و بوته دیده میشود.

 

انتخاب واریته از مهمترین تصمیم در احداث باغ است . یعنی ابتدا به لحاظ تجاری یا برای تازه خوری یا صادرات ، نوع صنعتی باید  تصمیم بگیرند جه واریته ای انتخاب شود .

ادامه مطلب

جمعه 14 مهر 1391

اقلیمها برای کشت خیار

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: گیاه شناسی، گلخانه، 

کشت خیار در هوای ازاد

 بهترین درجه حرارت هوا برای کشت خیار بین 20-29 درجه و شبها حداقل 15 درجه کمتر نباشد . و درجه حرارت در روز نیز بیش از 30 درجه نباشد چراکه سبب کاهش کیفیت و کمیت محصول خواهد شد . 

چنانچه تغییرات هوا خیلی متغیر باشد کشت گلخانه ای توصیه میشود .

 نور نیز نظیر درجه حرارت اهمیت فوق العاده ای در جذب اب و مواد غذائی خواهد داشت . آزمایشات انجام شده نشان میدهد نور علاوه بر افزایش فتوسنتز در خیار سبب افزایش جذب ازت و پتاسیم بوده است .

 خیار برعکس گوجه فرنگی دارای ریشه افشان سطحی است که حدود 20-15 سانتیمتر خاک سبک نیاز دارد . در چنین خاکی با هوادار شدن آن خیار رشد خیلی خوبی خواهد داشت . خیار به آب و خاکهای شور حساس است روی این اصل کشت و کار در چنین خاکهایی پیشنهاد نمی شود .

ادامه مطلب

  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :