کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

جهت استخراج علمی و آزمایشگاهی ترکیبات موجود در گیاهان داروئی بطور کلی امروزه بیش از
همه از روش های ماسراسیون و پرکولاسیون استفاده به عمل می آید که ذیلا بًه طور مشروح توضیح
داده می شوند:
روشماسراسیون ) خیساندن (
برای انجام این روش گیاه خرد شده را در ظرفی که از جنس مناسب باشد ) شیشه، استیل، چینی
و غیره ( داخل نموده و مقدار ذکر شده از حلال را بر روی آن می ریزند. برای اینکه از تغییرات
شیمیایی، در اثر فعل و انفعالات شیمیایی حاصل از تابش نور بر روی مواد متشکله گیاهی، جلوگیری
شود عمل عصاره گیری را در مکانی که از تابش مستقیم خورشید محفوظ است، انجام و با محکم کردن
درب ظرف عصاره گیری از تبخیر حلال جلوگیری می نمایند. عمل عصاره گیری را ضمن تکان دادن و
یا همزدن مکرر 5 روز تمام در حرارت اتاق ادامه داده و بعد از این زمان که تعادل غلظت مواد موجود در
حلال و بافت گیاهی برقرار گردیده است، عمل عصاره گیری را خاتمه داده و سپس عصاره حاصل را
صاف نموده و باقیمانده گیاهی را با دستگاه پرس تحت فشار قرار میدهند. در خاتمه عصاره ها را با هم
مخلوط و جهت ته نشین شدن رسوبات و کدورت حاصل 5 روز تمام در حرارت کمتر از 15 درجه
سانتی گراد نگهداری نموده و سپس با احتیاط از تبخیر شدن حلال آن را صاف و در صورت لزوم
براساس میزان مواد موثره، عصاره را تنظیم می نمایند. از مزایای روش ماسراسیون این است که این

روش بدون به کار بردن دستگاه ها و ابزار های پیچیده و در یک محیط کار محدود قابل انجام بوده و با
به کار بردن حلال های یکنواخت می توان به کمک این روش عصاره هایی با میزان مواد موثره
یکنواخت به دست آورد. از معایب این روش، زمان طولانی انجام عصاره گیری می باشد که می تواند
موجب از بین رفتن مواد دارویی در باقیمانده گیاهی گردد. روش ماسراسیون را باید هنگامی به کار برد
که گیاه مورد عصاره گیری دارای مقدار کم یا فاقد مواد غیر محلول سلولی باشد.
روش پرکولاسیون
با این روش می توان عمل عصاره گیری را به طور کامل انجام داد. برای انجام این روش از دستگاه
پرکولاتور که اغلب به صورت استوانه ای یا قیفی ساخته شده، استفاده می گردد. در انتهای این ظرف
یک شیر مناسب تعبیه شده است که به وسیله آن می توان به خوبی سرعت خروج عصاره تهیه شده را
تنظیم نمود. در کل نسبت ارتفاع پرکولاتور به میزان پودر گیاهی مورد عصاره گیری 5 به 1 می باشد.
به طور کلی شکل استوانه ای ظرف باعث تسهیل در عمل تخلیه پرکولاتور می گردد. جهت انجام عصاره
گیری داروهای گیاهی خرد شده را قبل از داخل کردن به پرکولاتور با 30 درصد از حلال مورد نظر
مرطوب نموده و توده حاصل را دو ساعت تمام به حال خود باقی می گذارند. این عمل از خشک شدن و
شکاف برداشتن محتویات گیاهی داخل پرکولاتور در مراحل بعد جلوگیری می نمایند. باید توجه داشت
که به این ترتیب مقدار اضافه حجم در توده حاوی دارو ایجاد می شود که در غیر این صورت این عمل
در داخل پرکولاتور باعث آسیب رساندن به ظرف می شود. داروی گیاهی مرطوب شده را سپس از
طریق غربال های مخصوص به صورت یکنواخت داخل پرکولاتور می نمایند. بدین ترتیب در اثر
خیساندن اولیه، دیواره های سلولی برای پذیرش حلال عصاره گیری آماده می شود. ضمن وارد کردن
یکنواخت مواد گیاهی به داخل پرکولاتور فشار ملایمی هم بر روی توده گیاهی وارد می نمایند. روی
سطح گیاهان مرطوب را با کاغذ صافی پوشانده و با چند استوانه شیشه ای از جا به جا شدن ذرات
گیاهی بر روی آن جلوگیری می کنند. باید توجه داشت که قبل از وارد کردن محتویات گیاهی به
پرکولاتور بر روی صفحه مشبک که در انتهای تحتانی پرکولاتور قرار دارد لایه ای از پنبه قرار داد.
سپس بقیه حلال را بر روی توده گیاهی اضافه نموده و سعی می نمایند که حلال به طور یکنواخت در
کل توده گیاهی نفوذ کند. در هنگام وارد کردن حلال بر روی توده گیاهی باید توجه داشت که شیر
پرکولاتور باز باشد، تا هوای داخل پرکولاتور کاملا خًارج گردد. به محض اینکه اولین قطرات عصاره
شروع به خارج شدن نماید شیر را بسته و برای مدت 24 تا 48 ساعت عمل پرکولاسیون را در حالی که
حلال به طور کامل روی توده گیاهی را پوشانده باشد ادامه می دهند. در طول این مدت عمل تورم
تکمیل شده و عمل ماسراسیون بینا بینی انجام می پذیرد. بعد از این مدت می گذارند ضمن ورود مرتب
حلال از بالا عصاره قطره قطره از پرکولاتور خارج گردد. سپس سرعت خروج عصاره را بین 4 تا 6 قطره
در هر دقیقه به نسبت هر 100 گرم از پودر گیاهی مورد عصاره گیری تنظیم می نمایند. باید در نظر
داشت عصاره ای که در ابتدا از پرکولاتور خارج می شود حاوی مقادیر زیادی از مواد متشکله موجود در
گیاه بوده و تدریجا عًصاره خارج شده رقیق تر می گردد.
روش سوکسله
این طریقه که توسط دانشمند معروف سوکسله 11 ابداع شده است که در حقیقت یک عمل
پرکولاسیون مداوم میباشد. در این روش ماده گیاهی را در محفظه ای 12 که اکثرا اًز جنس کاغد تهیه
می شود قرار داده و داخل دستگاه سوکسله وارد می نمایند. در این حال با تبخیر مرتب حلال از بالن
تحتانی، به طور مداوم حلال خالص بر روی ماده گیاهی قرار گرفته و موجب خروج کامل مواد موثره از
درون سلول های گیاهی می گردد. با این دستگاه فقط میتوان از حلال های خالص فرار و یا مخلوطی از
حلال هایی که دارای نقطه جوش پایینی هستند استفاده نمود. از این روش به طور کلی برای تهیه
عصاره ها در مقیاس آزمایشگاهی و به منظور اهداف کنترل استفاده می گردد.
در ادامه روش صنعتی عصاره گیری از گیاهان داروئی شرح داده می شود:
در طی فرایند عصاره گیری، ریشه ها پس از ورود به کارخانه خرد شده و سپس به کمک آب (یا سایر
حلال ها) و حرارت عصاره گیری می شوند که مراحل عملیات با توجه به گوناگونی ماشین آلات ساخت
شرکتهای مختلف سازنده تا حدودی شبیه به هم بوده و تقریبا بشرح زیر است :
الف- آماده سازی ریشه
ریشه ها از نقاط مختلف جمع آوری و به کارخانه حمل گردیده ،سپس ریشه ها در کارخانه انباشته
شده که اصطلاحا به آن کوپه می گویند. سپس در مجاورت آفتاب و هوای گرم تابستان به مدت دو ماه
قرار گرفته تا کاملا خشک شود سپس ضایعات ریشه و سر شاخه ها حذف گردیده، ریشه های تمیز
شده به انبار حمل می گردند. پس از تخلیه ریشه ها آنها را در سطح انبار پهن نموده و با رفت و آمد
کمپرسی و لودر بر روی ریشه ها باعث خرد شدن ریشه می شوند تا ریشه های نرم شده بهتر در آسیاب
خرد شوند.
ریشه ها توسط تسمه نقاله بر روی سرند ریخته شده و گرد و خاك آنها گرفته می شود. سپس توسط
نوار نقاله به آسیاب منتقل گردیده و بصورت قطعات یک اینچی خرد می گردند. ریشه های خرد شده
پس از انتقال به انبار توسط کارگران در کیسه های پنجاه کیلوئی جمع آوری می گردند. سپس کیسه
های پنجاه کیلوئی توسط تسمه نقاله برای خوراك یا تغذیه دستگاه استخراج کننده فرستاده می شوند.
ب- دستگاه استخراج کننده
دراین مرحله کیسه های حاوی ریشه در دستگاه استخراج کننده ریخته می شوند و به مدت 2 الی
2/5 ساعت توسط نیروی بخار آب در درجه حرارت 200 الی 250 درجه سانتیگراد جوشانده میشود تا
شیره ریشه گرفته شود. جنس این دستگاه از استیل فشرده است و شیره حاصله در آن پس از سپری
2 ساعت در یک تانک تصفیه، تخلیه می گردد. / شدن 5
ج( تانک تصفیه
2 ساعت شیره تولیدی خود را نگه می دارد. در این تانک توری بسیار / تانک تصفیه در حدود 5
ظریفی وجود دارد تا شیره از آن عبور نموده وتفاله احتمالی موجود درآن گرفته شود. شیره جهت
تصفیه بهتر برای مرحله دوم فیلتر می گردد.
د-دستگاه تبخیر کننده
شیره از صافی دیگری عبور داده شده و به دستگاه تبخیر کننده ریخته می شود. شیره دریافتی حدود
300 درجه سانتی گراد حرارت داده شده ( نیروی بخار ) که اجرای این عمل باعث می گردد تا شیره
40 درصد آب از آن گرفته شود. شیره بدست آمده - سبک به شیره سنگین تبدیل گردیده وتا حدود 50
به دستگاه اسپری درایر جهت پودر شدن منتقل می گردد.
ه- دستگاه اسپری درایر
شیره از دستگاه تبخیر کننده بوسیله پمپ برای تغذیه یا خوراك فرستاده می شود. سپس بوسیله
حرارت خشک ( گرما ) وخارج نمودن بخارات از دستگاه اسپری درایر شیره به پودر تبدیل می شود و
برای سیلو یا تانکر ذخیره پودر فرستاده می شود. پودرهای حاصله در کیسه های 50 کیلوگرمی در دو

پوشش نایلون و پلی پروپیلن ریخته و بسته بندی می گردد.

hnanielifcszz
چهارشنبه 5 تیر 1398 06:40 ب.ظ
dfqurjrgyamk viagra pfizer online <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra sale</a> herbal viagra alternative <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian viagra airmailed to states</a>
viagra over the counter
Online cialis
دوشنبه 3 تیر 1398 04:14 ق.ظ

Perfectly expressed truly. !
buying cialis overnight cialis professional yohimbe acquistare cialis internet venta de cialis canada cialis australia org cialis uk cialis generico cialis soft tabs for sale cialis generika cialis generico
http://memgeofren.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 12:19 ب.ظ

Well voiced of course! !
cialis dosage amounts cialis in sconto generic cialis with dapoxetine cialis generico milano prices on cialis 10 mg cialis authentique suisse how to purchase cialis on line cialis patent expiration cialis 5 mg effetti collateral cialis baratos compran uk
Buy cialis
شنبه 1 تیر 1398 09:37 ب.ظ

You actually reported that very well!
generic for cialis can i take cialis and ecstasy cialis generico en mexico we use it 50 mg cialis dose cialis for sale comprar cialis navarr cialis kaufen bankberweisung cialis et insomni cialis coupon trusted tabled cialis softabs
prezzo di cialis in bulgaria
شنبه 1 تیر 1398 04:48 ق.ظ

Thanks a lot, Lots of content!

cialis kaufen bankberweisung we choice free trial of cialis cialis dosage recommendations cialis bula cialis side effects dangers overnight cialis tadalafil cialis arginine interactio cialis pills cialis et insomni tadalafil generic
http://imfusdo.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 12:57 ب.ظ

Thank you. An abundance of stuff!

no prescription cialis cheap cialis 20 mg cost interactions for cialis cialis daily new zealand price cialis best 5 mg cialis coupon printable cialis generisches kanada cialis australia org we recommend cialis best buy cialis professional yohimbe
http://reddiri.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:10 ب.ظ

Useful postings. With thanks.
cialis for bph cialis canadian drugs cialis vs viagra cialis generico low cost cialis 20mg trusted tabled cialis softabs overnight cialis tadalafil we choice cialis uk generic cialis levitra rx cialis para comprar
http://skipuccrit.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:44 ق.ظ

Cheers! Great information!
usa cialis online prezzo di cialis in bulgaria comprar cialis navarr tadalafilo cialis australia org opinioni cialis generico cialis from canada cialis kaufen bankberweisung cialis daily reviews try it no rx cialis
Buy cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:08 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
tadalafil generic link for you cialis price cialis coupon cialis patent expiration cialis 20mg preis cf when will generic cialis be available buy cialis online cheapest when can i take another cialis deutschland cialis online rezeptfrei cialis apotheke
http://cousgiro.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:54 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis kaufen bankberweisung safe dosage for cialis we like it cialis soft gel generic cialis in vietnam cialis generic cialis generique 5 mg cialis generico milano online prescriptions cialis click now cialis from canada generic cialis at walmart
Cialis pills
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:28 ق.ظ

Thanks a lot, I value it.
estudios de cialis genricos brand cialis nl the best site cialis tablets generic cialis tadalafil free cialis cialis 05 acheter du cialis a geneve buying brand cialis online cialis 10mg prix pharmaci cialis preise schweiz
female cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:06 ب.ظ

Valuable info. Regards!
cialis super acti buying brand cialis online cialis generique cialis preise schweiz cialis coupons click now buy cialis brand achat cialis en europe 40 mg cialis what if i take where cheapest cialis enter site 20 mg cialis cost
Cialis 20 mg
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:44 ق.ظ

Awesome information. Thanks a lot!
price cialis wal mart pharmacy cialis online deutschland india cialis 100mg cost cialis generico en mexico bulk cialis cialis uk cialis canada on line cialis uk next day cialis soft tabs for sale buy online cialis 5mg
http://chanchribee.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:36 ق.ظ

You reported this very well.
sublingual cialis online cialis pills in singapore cialis prices in england non 5 mg cialis generici legalidad de comprar cialis cialis tablets cialis for sale in europa we choice cialis pfizer india cialis canada on line tadalafil generic
http://sponaner.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:12 ق.ظ

Wow a good deal of good material!
cialis 5 mg scheda tecnica precios de cialis generico cialis rckenschmerzen cialis sale online miglior cialis generico canada discount drugs cialis online cialis click here cialis daily uk we choice free trial of cialis precios de cialis generico
where to buy cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:08 ب.ظ

You actually explained that terrifically.
achat cialis en itali viagra or cialis chinese cialis 50 mg cialis for sale in europa cheap cialis tesco price cialis cialis 200 dollar savings card cialis 100 mg 30 tablet cialis generico cialis generique
http://daytribto.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:28 ق.ظ

Wonderful postings. Thanks a lot.
cialis super acti pastillas cialis y alcoho cialis generico cialis 50 mg soft tab comprar cialis 10 espa241a generic cialis pro cialis 5mg billiger viagra or cialis legalidad de comprar cialis cialis 5mg prix
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 02:38 ق.ظ

Whoa a lot of valuable facts.
venta cialis en espaa cialis australia org cialis coupons printable trusted tabled cialis softabs cialis herbs cialis sicuro in linea cialis taglich i recommend cialis generico we use it cialis online store cialis prezzo in linea basso
pzanieljqugfl
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:57 ق.ظ
jtaoiixsxojz canadian cialis prices <a href=http://northwestpharmacyc.com/>cialis canadian/</a> best price viagra <a href="http://northwestpharmacyc.com/">viagra canada ph</a>
does viagra work for women
edcbreab
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 10:15 ق.ظ
http://miapharmer.com/ - online viagra viagra 100mg <a href="http://miapharmer.com/#">viagra meaning</a>
jzwAlgon
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 10:04 ق.ظ
http://emilypharmfsf.com/ - lady viagra viagra jelly <a href="http://emilypharmfsf.com/#">why is viagra so expensive</a>
subAbery
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 09:23 ق.ظ
http://avapharmyj.com/ - how to use viagra viagra story <a href="http://avapharmyj.com/#">lady viagra</a>
lpodweta
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 08:09 ق.ظ
http://madisonpharmyhs.com/ - generic viagra reviews natural alternatives to viagra <a href="http://madisonpharmyhs.com/#">viagra online</a>
jazsoopy
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 08:44 ب.ظ
http://emmapharmsr.com/ - viagra prank new viagra <a href="http://emmapharmsr.com/#">female viagra</a>
ttbMaina
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 06:34 ب.ظ
http://oliviapharmbf.com/ - does insurance cover viagra free viagra sample pack <a href="http://oliviapharmbf.com/#">does viagra make you bigger</a>
haqexica
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 12:50 ب.ظ
http://sophiapharmsd.com/ - non prescription viagra real viagra <a href="http://sophiapharmsd.com/#">viagra for men</a>
jmiEvize
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 03:48 ق.ظ
http://abigailpharmdx.com/ - homemade viagra viagra free samples <a href="http://abigailpharmdx.com/#">revatio vs viagra</a>
sybdrymn
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 12:50 ق.ظ
http://sofiapharmku.com/ - canadian online pharmacy viagra purchase viagra online <a href="http://sofiapharmku.com/#">how to use viagra for best results</a>
sjySoypE
شنبه 14 اردیبهشت 1398 05:31 ب.ظ
http://isabellapharmbi.com/ - what happens if a girl takes viagra viagra without prescription <a href="http://isabellapharmbi.com/#">viagra or cialis</a>
edcbreab
شنبه 14 اردیبهشت 1398 06:19 ق.ظ
http://miapharmer.com/ - viagra prank female viagra pills <a href="http://miapharmer.com/#">how viagra works</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد کل پست ها :