تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - بلوغ و شاخص های رسیدگی

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

سه شنبه 28 خرداد 1392

بلوغ و شاخص های رسیدگی

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: فیزیو لوژی، 

تعریف بلوغ : برای اکثر مردم بلوغ و رسیدن میوه در هنگام توصیف میوه دارای یک مفهوم است . بعنوان مثال بلوغ در فرهنگ webster به معنای تأمل دقیق و ملایم و داشتن رشد و توسعه کامل و طبیعی است . رسیدن به معنای بلوغ دگرگون شده و دارای مرحله نهایی و مطلوب بودن است ، حالتی است که به شرایط توسعه و رشد کامل ارتباط دارد.

در فیزیولوژی پس از برداشت ما بلوغ و رسیدن را دو واژه متفاوت برای مراحل متفاوت رشد و توسعه میوه می دانیم .

بهترین تعریف بلوغ بمعنی رشد و توسعه طبیعی داشتن است که در Grade آمریکا تعریف شده است . اما این تعریف فاقد ریزه کاری های دقیق است .

بلوغ از نظر  باغبانی مرحله ای از رشد و نمو است که یک گیاه یا بخشی از گیاه دارای پیش نیاز هایی برای مصرف کننده با اهداف ویژه می باشد .

یک محصول از نظر باغبانی ممکن است در هر مرحله ای از نمو بالغ باشد . مثلاً پاجوشهای گیاهان بذری از نظر باغبانی در مرحله اولیه رشد و نمو بالغ هستند. در حالیکه اغلب بافتهای سبزیجات ، گلها ، میوه ها ، اندام های ذخیره ای زیرزمینی از نظر باغبانی در مراحل میانی بالغ هستند بذرها و میوه های هسته دار در مراحل پایانی از رشد و نمو بالغ می شوند . برای برخی از محصولات بلوغ باغبانی در مراحل بعد از مراحل اولیه بدست می آید که این به استفاده محصول مورد نظر بستگی دارد . بعنوان مثال squash   محصول بالغ گل کاملاً باز شده ، میوه جوان یا میوه کاملاً نمو یافته می تواند باشد . تفاوت بسیاری از میوه ها و سبزیها در ارتباط کیفیت بین بلوغ و خوردنی بودن میوه است . در بسیاری از میوه ها مثل موزهای سبز بالغ کیفیت خوراکی در بلوغ از نظر  مصرف کننده نیست ولی  در سبزیها بلوغ مطلوب همزمان با کیفیت خوردن اتفاق نمی افتد.

مشخصات شاخص بلوغ :

میزان بلوغ که بوسیله تولید کنندگان ، عرضه کنندگان و کنترل کنندگان کیفیت باید ساده و سریع قابل انجام در مزرعه یا محل عرضه باشد و یا مستلزم تجهیزات مرتبط ارزان قیمت نیز است .

شاخص ها باید عینی و واقعی باشد و قابل اندازه گیری نه یک موضوع ذهنی و تقریبی بوده این شاخص باید همیشه به کیفیت عمر انبارداری محصول برای تمام تولید کنندگان منطقه و سالهای مربوط باشد و سعی شود شاخص بلوغ تخریب ناپذیر باشد.

مشکلات تعیین شاخص بلوغ که مورد توجه است :

اولین مشکل چگونه بلوغ را هنگام برداشت در محل اندازه گیری شود .

دومین مشکل که مهمتر است چگونه می توان زمان بلوغ محصول را پیش بینی کرد.

برای هر دو مشکل تکنیک های مشابه ممکن است اختصاص داده شود اما روشهایی کاربردی برای هر دو متفاوت است .

توسعه یک شاخص بلوغ :

بسیاری از ویژگیهای میوه ها و سبزیها سعی شده برای ایجاد تخمین خوب بلوغ بکارگرفته شود نمونه هایی از آن پیشنهاد شده است .

 تکنیک های مورد نیاز برای اندازه گیری بلوغ

شاخص بلوغ برای یک محصول اندازه گیری هایی است که می تواند مشخص کند یک نمونه بالغ است . این شاخص در تجارت میوه ها تازه و سبزیجات به چند دلیل مهم است .

قوانین تجاری :

آیین نامه ها قوانین منتشر شده بوسیله گروه های تولید کننده سفارش دهندگان و مصرف کنندگان توسط مقامات دولتی معتبر وضع گردیده مانند USDA  اغلب شامل قوانینی از حداقل و گاهی حداکثر بلوغ قابل قبول یک محصول است .

استراتژی بازاریابی :

در اکثر بازارها قوانین عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمتها را برای یک محصول شده و این باعث می گردد که پرورش دهندگان و عرضه کنندگان را تشویق می کند با تأخیر یا تسریع در برداشت محصولاتشان را به قیمت گرانتر بفروشند.

قوانین حداقل در استانداردهای کارشناسی موجود باعث می گردد تا از فروش زود (نابالغ ) یادیر (بالغ ) محصولات جلوگیری کند . که این مانع از دست رفتن اعتماد مصرف کننده می شود.

هدفهای شاخص بلوغ تولید کنندگان را قادر می سازد که بدانند آیا کالاهایشان می تواند برداشت شود که بازار از رونق برخوردار است .

 

استراتژیهای برای یک شاخص بلوغ عبارتند از :

-       اندازه میزان تغییرات محصول در طول دوره رشد و نمو

-       بررسی و پیدا کردن مشخصه های مثل اندازه رنگ سفتی میزان مواد جامد که این تغییرات با رشد و نمو محصول وابسته است .

استفاده از تست های ذخیره ای و آزمونهای ارگانیسمی و پانل های طعم و مزه ، بو

 جدول  شاخص بلوغ برای میوه و سبزیجات

 

فهرست

مثال

روزهای بعد از فول

بلوم تا برداشت

سیب

میانگین واحد گرمایی در طول رشد و نمو

نخود فرنگی، سیب، ذرت شیرین

توسعه لایه جداگر میوه

خربزه ، سیب ، فی جوآ

مورفولوژی ساختار سطحی    

پوست سخت روی انگور، گوجه ،                 خطوط خربزه توسعه واکسن

سایز

تمام میوه جات و سبزیجات

وزن مخصوص

گیلاس ، هندوانه ، سیب زمینی

شکل

زوایه داری پنجه موز ، عارضه               کامل انبه ، تراکم کلم بروکلی و گل کلم

استحکام

کاهو ، کلم ، کلم بروکلی

خواص بافت

 

استحکام

سیب گلابی ، هسته داران

حساسیت

نخود فرنگی

رنگ پوست

تمام میوه ها و سبزیها

محتوای اسید به قند

آناناس، مرکبات ، پاپایا ، خربزه ، کیوی

میزان روغن

آوکادوو

میزان قند

سیب ، گلابی ، هسته داران ، انگور

میزان نشاسته

سیب و گلابی

 

وقتی که رابطه بین تغییرات در مقدار شاخص بلوغ و کیفیت و عمر انبارداری محصول تعیین شد این ارزش شاخص می تواند برای حداقل بلوغ قابل قبول تعیین شود .

برای اندازه گیری هر شاخص بیش از چند سال در چند محل در حال کشت آزمایش برای اطمینان صورت می پذیرد .

مشخصات استفاده شده بعنوان شاخص های بلوغ

ویژگیهای زمانی:

برای برخی از محصولات مثل تربچه ، درختان ، محصولات کشاورزی چند ساله که در محل های تابستان کوتاه دارند بلوغ شامل chronologically است یعنی تعداد روز بعد از کاشت تا گل دهی می باشد . این شاخص براساس سال بندرت واقعی است اما در كارهای کارشناسی و برنامه ریزی به طور گسترده استفاده می شود .

برای برخی از محصولات استفاده از روش زمانی میزان واحد حرارتی ذخیره شده در طول دوره رشد حساب می گردد و این شاخص براساس الگوی آب و هوایی در طول دوره رشد محاسبه می گردد.

مشخصات فیزیکی :

طیف گسترده ای از ویژگیهای فیزیکی به منظور ارزیابی بلوغ محصولات متفاوت است مثال : اندازه ، شکل ویژگیهای سطحی و ظاهری ، تغییرات در اندازه ، شکل سبزی ها بعنوان شاخص بلوغ می باشند .

بعنوان مثال سبزیجات موقعی برداشت می شوند که به حجم و اندازه قابل عرضه در بازار باشند و نباید بیش از حد بزرگ شوند .

در موز بلوغ از  اندازه قطر انگشت ها مشخص می شود ، براقی یا واکس بودن بعنوان یک ابزار یا شاخص عملی در برداشت برخی از خربزه ها (خربزه مندک) است .

قطع(جدا شدن )میوه

در اغلب میوه ها در طی مراحل بعد از بلوغ و آغاز رسیدن گروه خاص از سلولها در لایه جداگر روی ساقه نمو می یابد که میوه را به گیاهان متصل می کند . منطقه قطع به میوه اجازه می دهد که از گیاه جدا شود . اندازه گیری توسعه این منطقه احتمالا ً قدیمی ترین شاخص بلوغ می باشد . نیروی مورد نیاز جهت جدا کردن میوه از درخت معمولا ً به عنوان شاخص رسمی بلوغ استفاده نمی شود امّا توسعه منطقه جداشدن در خربزه خط دارمیوه  مورد استفاده است.

برای تعیین رسیدگی

رنگ : تغییررنگ که دربسیاری از میوه ها بارسیدن همراه است به طور وسیعی به عنوان شاخصی از رسیدگی استفاده می شود. سنجش واقعی رنگ مستلزم تجهیزات گران است .

 اگرچه چشم انسان قادر به برآورد خوبی از یک رنگ نیست ولی آن به شدت به تفاوت های بین رنگ ها حساس است . بنابراین از تکنیک های مقایسه ای رنگ معمولاً برای برآورد (ارزیابی ) رسیدگی میوه استفاده می شود .

 نمونه های رنگی ممکن است برای تعیین رنگ درونی یا بیرونی استفاده می شوند. در حال حاضر به کارگیری ابزارهای دقیق الکترونیکی و بصر(چشمی ) امکان سنجش واقعی رنگ را فراهم می کند . به طوری که قیمت چنین ابزارهایی کاهش یافته است ، آنها در بعضی موارد جایگزین تکنیک های مقایسه ای رنگ شده اند. برای مثال ، سنجش دیجیتالی رنگ در حال حاضر برای دسته بندی کردن گوجه فرنگی هایی که به طور مکانیکی برداشت شده اند ، استفاده می شود.

بافت :

رسیدن میوه ها اغلب بانرم شدن همراه می شود ؛ سبزیجات بیش از حد رسیده به میزان زیادی فیبری یا محکم (خشن ) می شوند . این ویژگی های بافتی می تواند برای تعیین رسیدگی استفاده شود آنها اندازه گیری می شوند با ابزارهایی که نیروی مورد نیاز برای فشار دادن یک میله دارای ضخامت مشخص به دورن گوشت میوه یا سبزیجات را اندازه گیری می کنند.

استفاده از تست کننده برای اندازه گیری محکمی گوشت سیب ها

سفتی کاهو ، کلم و کلم بروکسل یک ویژگی رسیدگی و کیفی مهم است . در مورد کاهو ، تجهیزات اشعه گاما برای اندازه گیری محکمی فوقانی ابداع شده اند اما این تکنیک از لحاظ تجاری انتخاب نمی شود .

تغییرات شیمیایی :

رسیدن میوه ها و سبزیجات اغلب با تغییرات اساسی در وضعیت شیمیایی شان همراه است . بسیاری از این تغییرات در مطالعات مربوط به رسیدن استفاده می شود ولی شاخص های رسیدگی مناسب نسبتاً کمی را فراهم می کند زیرا آنها معمولاً نیازمند تجزیه ی شیمیایی پیچیده و نمونه برداری مخرب می باشند.

کلرومتر برای سنجش رنگ سطح سیب استفاده می شود .

جفت کردن رنگ برای رتبه بندی رسیدگی استفاده می شود .

اندازه گیری محتوای مواد جامد محلول با یک رفرکترومتر 

the illusory wall walkthrough
چهارشنبه 15 اسفند 1397 12:01 ب.ظ
play game hot free on my website now
math playground green mission
چهارشنبه 1 اسفند 1397 05:16 ق.ظ
I like the blog of you
math playground green mission
چهارشنبه 1 اسفند 1397 05:16 ق.ظ
Love post, thank
Cialis generic
جمعه 16 آذر 1397 05:46 ق.ظ

You actually revealed this really well!
dosagem ideal cialis cialis online napol get cheap cialis sialis price cialis best cialis lilly tadalafi buy original cialis what is cialis cialis pills callus
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:35 ق.ظ

You actually revealed it well!
cialis side effects rx cialis para comprar cialis dosage recommendations does cialis cause gout cialis with 2 days delivery cialis per paypa cialis arginine interactio we use it cialis online store buying cialis in colombia cialis uk next day
buy cialis delhi
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:21 ب.ظ

Regards. Useful information!
precios de cialis generico cialis ahumada wow look it cialis mexico deutschland cialis online side effects for cialis cialis prezzo in linea basso generic cialis cialis para que sirve generic cialis at walmart cialis 100 mg 30 tablet
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:53 ق.ظ

You actually mentioned that wonderfully!
costo in farmacia cialis female cialis no prescription canadian cialis cialis generique online prescriptions cialis preis cialis 20mg schweiz buy cialis online cheapest cialis official site buy cialis online legal buy cialis cheap 10 mg
buy cialis online best price
سه شنبه 13 آذر 1397 03:49 ب.ظ

Seriously tons of very good knowledge!
cialis online cialis price thailand cialis taglich generic low dose cialis venta cialis en espaa tadalafil 20mg cialis 5mg billiger side effects for cialis miglior cialis generico buy cheap cialis in uk
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 04:27 ق.ظ

You said it nicely.!
generic cialis at walmart cialis en 24 hora deutschland cialis online weblink price cialis cialis 5 mg para diabeticos we use it 50 mg cialis dose il cialis quanto costa cialis lowest price tadalafil 5mg cialis pills price each
buy tadalafil no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 04:18 ب.ظ

With thanks. I enjoy it.
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis dosage recommendations achat cialis en europe viagra cialis levitra enter site natural cialis side effects of cialis cost of cialis cvs cialis efficacit how to purchase cialis on line cialis ahumada
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 04:10 ق.ظ

Really a lot of awesome facts!
viagra cialis levitra 200 cialis coupon cialis cipla best buy cialis dosage amounts chinese cialis 50 mg cialis farmacias guadalajara safe site to buy cialis online cialis professional from usa pastillas cialis y alcoho cialis great britain
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:40 ب.ظ

Tips effectively considered!!
200 cialis coupon canadian cialis cialis mit grapefruitsaft cialis 5 mg cialis generico in farmacia buy generic cialis cialis side effects cipla cialis online buy cialis online cheapest we like it cialis soft gel
buy cialis online safely
یکشنبه 11 آذر 1397 03:50 ق.ظ

You actually said it wonderfully!
costo in farmacia cialis buy cialis cheap 10 mg tadalafil 20 mg cialis generico milano tarif cialis france cialis 20 mg tadalafil tablets cialis kaufen cialis generique 5 mg cialis arginine interactio
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 04:19 ب.ظ

Regards. Awesome information!
tadalafil 20 mg buy cialis we choice cialis uk price cialis best only here cialis pills no prescription cialis cheap cialis en mexico precio cialis ahumada buy original cialis cialis for bph
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 03:27 ق.ظ

Awesome postings. Cheers!
cialis mit grapefruitsaft cialis prezzo di mercato cialis daily reviews cialis y deporte female cialis no prescription cialis great britain generic low dose cialis sublingual cialis online try it no rx cialis generic cialis at walmart
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 04:11 ب.ظ

Terrific forum posts. Many thanks!
we recommend cialis info cialis venta a domicilio we recommend cialis best buy acquistare cialis internet generic cialis generic cialis 20mg uk cialis per paypa how to purchase cialis on line purchasing cialis on the internet look here cialis cheap canada
Physics Dissertation writing services
جمعه 9 آذر 1397 10:33 ق.ظ
Thanks for information
Mechanical Dissertation Writing Services
جمعه 9 آذر 1397 10:05 ق.ظ
Thanks for information
buy cialis online safely
جمعه 9 آذر 1397 04:25 ق.ظ

You have made your point very clearly!.
cialis 5 mg funziona cialis baratos compran uk sublingual cialis online cialis super acti 5 mg cialis pharmacie en ligne enter site 20 mg cialis cost tadalafil 20mg cialis 5 mg buy cialis tadalafil online dosagem ideal cialis
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:02 ب.ظ

Regards! Terrific information.
200 cialis coupon callus cialis 10mg prix pharmaci only here cialis pills cilas tadalafil tablets non 5 mg cialis generici cialis generic cialis therapie cialis 5 mg schweiz
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:07 ق.ظ

Cheers, A lot of facts.

generic cialis levitra when will generic cialis be available cialis generika cialis pills price each cialis venta a domicilio cialis herbs cialis coupons how much does a cialis cost viagra or cialis safe dosage for cialis
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:33 ب.ظ

You made your stand very clearly..
rezeptfrei cialis apotheke we like it cialis soft gel cialis manufacturer coupon only best offers 100mg cialis cialis online deutschland generic for cialis cialis 200 dollar savings card only now cialis for sale in us cialis pills in singapore canadian discount cialis
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:32 ق.ظ

Wow plenty of superb knowledge.
40 mg cialis what if i take cipla cialis online cialis generic availability cialis 5mg prix cialis venta a domicilio cialis pills boards cialis qualitat cialis generic where cheapest cialis cialis price thailand
cosplay costumes
سه شنبه 15 آبان 1397 08:50 ب.ظ
Your style is unique in comparison to other people I have read stuff from.
Thank you for posting when you've got the opportunity,
Guess I will just book mark this site.
http://pummillcosplay.us
شنبه 5 آبان 1397 06:46 ب.ظ
When someone writes an article he/she keeps the plan of a user
in his/her brain that how a user can know it. So that's why this paragraph is perfect.
Thanks!
http://nakiacosplay.us
شنبه 5 آبان 1397 06:56 ق.ظ
It's going to be end of mine day, except before end I am reading
this impressive article to increase my knowledge.
buy 10 mg levitra
جمعه 20 مهر 1397 03:45 ق.ظ

With thanks! A good amount of postings!

levitra online buy generic levitra levitra 20mg levitra 20 mg bayer prezzo generic levitra vardenafil levitra prices generic levitra buy levitra 20 mg buy levitra 20 mg
cosplay costumes
دوشنبه 16 مهر 1397 12:36 ق.ظ
Thank you for the good writeup. It actually was once
a entertainment account it. Look complicated to more added agreeable from you!
However, how could we communicate?
cosplay costumes
جمعه 13 مهر 1397 05:47 ق.ظ
Do you have a spam problem on this blog; I also am
a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice procedures
and we are looking to trade techniques with other folks, why not shoot
me an email if interested.
Cialis canada
سه شنبه 10 مهر 1397 04:00 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
non 5 mg cialis generici order cialis from india cialis baratos compran uk cialis super acti buy cialis uk no prescription cialis soft tabs for sale cialis generico en mexico achat cialis en europe online prescriptions cialis get cheap cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :