تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - گیاهان دارویی بومی ایران

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

سه شنبه 29 اسفند 1391

گیاهان دارویی بومی ایران

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: گیاه شناسی، گیاهان دارویی، 


 

  

1-

Blepharis perisea

Acantaceae

2-

Acorus calamus l.

Acoraceae

3-

Adiantum capillus-veneris l.

Adiantaceae

4-

Parkinsonia aculeata L.

Aesalpinaceae

5-

Amaranthus cruentus L.

Amaranthaceae

6-

Amaranthus gaecizas L.var. sylvestris(Vil.) Asch.

Amaranthaceae

7-

Narcissus tazzatta L.

Amarillidaceae

8-

Leucojum sp.

Amaryllidaceae

9-

Pistacia khinjuk Stoc .

Anacardiaceae

10-

Pistacia vera L.

Anacardiaceae

11-

Rhus coriaria L.

Anacardiaceae

12-

Rhus cotinus L.

Anacardiaceae

13-

Nerium oleander  L.

Apocynaceae

14-

Llex aquifoliumm L.

Aquifoli aceae

15-

Hedera helix L. 

Araliaceae

16-

Calotropis procera R.B.

Asclepiadaceae

17-

Marsednia erecta L.

Asclepiadaceae

18-

Pergularia tomentosa L.

Asclepiadaceae

19-

Dryopteris filix max L. 

Aspidiaceae

20-

Phyllitis scolopenrium L.

Aspleniaceae

21-

Avicennia officinalis L. 

Avicenniaceae

22-

Impattiens balsamina L.

Balsaminaceae

23-

Berberis asiatia Roxb.

Berberidaceae

24-

Berberis vulgaris L.

Berberidaceae

25-

Alkanna orientalis(L)Boiss.

Boraginaceae

26-

Alkanna tinvtoria Tausch.

Boraginaceae

27-

Asperugo procumbens L.

Boraginaceae

28-

Caccinia glauca savi.= cacalia macaranthera var.

Boraginaceae

29-

Cordia myxa L.

Boraginaceae

30-

Echium amoenum Fisch & Mey

Boraginaceae

31-

Echium italicum L. 

Boraginaceae

32-

Echium rubrum L. 

Boraginaceae

33-

Lithospermum purpurea- coeruleum Defa.&DC

Boraginaceae

34-

Myosotis palusris Lam 

Boraginaceae

35-

Myosotis stricta &Schut.

Boraginaceae

36-

Inula britannica L.

British inula

37-

Ceratonia siliqua L.

Caesalpinaceae

38-

Cercis siliquastrum L.

Caesalpinaceae

39-

Cercis sp.

Caesalpinaceae

40-

Holosteum umbellatum L.

Caesalpinaceae

41-

Capparis spinosa L.

Capparidaceae

42-

Sambucus ebulus 

Caprifoliaceae

43-

Sambucus nigra L. 

Caprifoliaceae

44-

Cerastium aquaticum L.= myosoton aquaticum(L.)Monch

Caryophyllaceae

45-

Saponaria officinalis

Caryophyllaceae

46-

Telphium imperati L.

Caryophyllaceae

47-

Evonymus velutina L.

Celasteraceae

48-

Evonymus verrucosa L. 

Celasteraceae

49-

Sasola kali L.

Chenopodiaceae

50-

Atriplex hastata L.

Chenopodiaceae

51-

Atripelex hortensis L. 

Chenopodiaceae

52-

Beta vulgaris L. 

Chenopodiaceae

53-

Camphorosma sp.

Chenopodiaceae

54-

Chenopodium ambrosioides L.

Chenopodiaceae

55-

Chenopodium botrys L.

Chenopodiaceae

56-

Chenopodium murale L.

Chenopodiaceae

57-

Salicornia  fruticosa L. 

Chenopodiaceae

58-

Salicornia herbacea L. = Salicornia europaea L. 

Chenopodiaceae

59-

Sasola soda L.

Chenopodiaceae

60-

Salsola tragus L. = Sasola kali subsp. Tragus

Chenopodiaceae

61-

Colchicum montanum L=Cholchicum szovitsii Fisch&C.A.Mey.

Cholchicaceae

62-

Picnomon acarna (L.)Cass.

Cimpositae

63-

Merendera persica =colchicum robustum (Bge) Stefan

Colchicaceae

64-

Terminalia bellerica Roxb.

Combrataceae

65-

Achillea millefolium l.

Compositae

66-

Arctium lappa L.

Compositae

67-

Artemisia absinthium L. 

Compositae

68-

Artemisia santonica Lam.

Compositae

69-

Artemisia vulgaris L.

Compositae

70-

Aster alpinus L. 

Compositae

71-

Aster tripolium L. 

Compositae

72-

Calendula officinallis L.

Compositae

73-

Carduus pycnocephalus L.

Compositae

74-

Carthamus lanatus L.

Compositae

75-

Carthamus tinctorius L.

Compositae

76-

Centaurae behen L.

Compositae

77-

Centaurae cyanus L.

Compositae

78-

Chrysanthemum parthenium Pers=Tanacetum parthenium(L.)Shuitz-Bip.

Compositae

79-

Cichorium intybus L.

Compositae

80-

Cirsium rhizocephalum C.A.Mey.

Compositae

81-

Eupatorium cannabinum L. 

Compositae

82-

Gundelia tournefortii L.

Compositae

83-

Lactuca scariola L.

Compositae

84-

Matricaria aurea Sch.

Compositae

85-

Onopordon acanthium L.

Compositae

86-

Pulicaria crispa Cass= Francoeuria undulate(L) Looc.

Compositae

87-

Pyrethrum parthenium Sm= Tanacetum parthenium( L.)Sch.

Compositae

88-

Scolymus hispanicus L. = Scolymus grandiflorus auct.

Compositae

89-

Senecio cornopifolius Defs= Senecio glaucus L. 

Compositae

90-

Silybum marianum Gaer. 

Compositae

91-

Sonchus oleraceus L. 

Compositae

92-

Traxacum vulgar Shramk= Traxacum vagum V.S. 

Compositae

93-

Tussilago farfara L. 

Compositae

94-

Xanthium strumarium L. 

Compositae

95-

 Convolvulus arvensis L.

Convolvulaceae

96-

Cornus mas L.

Cornaceae

97-

Cornus sanguinea L.

Cornaceae

98-

Cornus sp

Cornaceae

99-

Coryilus avellana L.

Corylaceae

100

Alliaria officinalis L. =Alliaria petiolata

Cruciferae

101

Alyssum campestre L. = Alyssum minus

Cruciferae

102

Alyssum saxatile L.

Cruciferae

103

Anastatica hierochuntica L. 

Cruciferae

104

Brassica camperstris L.

Cruciferae

105

Brassica oleracea L.

Cruciferae

106

Brassica oleracea  var.botrytis

Cruciferae

107

Erysimum officinalis L.= Sisymbrium officinale(L). Scop.

Cruciferae

108

Erysimum repandum L. 

Cruciferae

109

Isatis iusitanica brot

Cruciferae

110

Isatis titictoria L.

Cruciferae

111

Lepidium campestre L.

Cruciferae

112

Lepidium latifolium L.

Cruciferae

113

Lepidium sativum L.

Cruciferae

114

Nasturtium officinalis L.

Cruciferae

115

Sinapis arvensis L. 

Cruciferae

116

Sinapis alba L. 

Cruciferae

117

Sisymbrium irio L. 

Cruciferae

118

Sisymbrium officinale L. 

Cruciferae

119

Sisymbrium sophia L. = Descurainia sophia (L.)Sct.

Cruciferae

120

Bryonia dioia jacq

Cucurbitaceae

121

Citrullus colocynthis Schrad

Cucurbitaceae

122

Cucumis melo L.

Cucurbitaceae

123

Cucurbita pepo L.

Cucurbitaceae

124

Cuscuta europaea L.

Cucurbitaceae

125

Cuscuta monogyna vahl.

Cucurbitaceae

126

Cuscuta planifolia T en

Cucurbitaceae

127

Juniperus communis L.

Cupressaceae

128

Juniperus oxycedrus L

Cupressaceae

129

Cyperus longus L.

Cyperaceae

130

Cyperus  rotundus L.

Cyperaceae

131

Tamus dioica

Dioscoraceae

132

Cephalaria pilosa schr.= Dipsacus pilosus L.

Dipsaceae

133

Elaeagnus angustifolius L. 

Elaeagnaceae

134

Hippophae rhamnoides L. 

Elaeagnaceae

135

Ephedra distachya Bort. 

Ephedraceae

136

Equisetum arvense L. 

Equisetaceae

137

Equisetum limosum L.= Equisetum fluiatle L. . 

Equisetaceae

138

Equisetum ramosissimum Desf.

Equisetaceae

139

Arbutus unedo.

Ericaceae

140

Euphorbia aleppica L.

Euphorbiaceae

141

Euphorbia esula L. = Ephorbia boissieriana(Woron.) prokh.

Euphorbiaceae

142

Euphorbia falcata L. 

Euphorbiaceae

143

Euphorbia helioscopia L. 

Euphorbiaceae

144

Euphorbia myrsinites

Euphorbiaceae

145

Euphorbia spinosa L.

Euphorbiaceae

146

Mercurialis annua L.

Euphorbiaceae

147

Ricinus communis L. 

Euphorbiaceae

148

Quercus aesculus Boiss.

Fagaceae

149

Quercus infectpria Olivier

Fagaceae

150

Quercus persica Jaub. & Sp.= Quercus brantii Lindl.

Fagaceae

151

Quercus robur L. 

Fagaceae

152

Geranium tubersum L. 

Geraniaceae

153

Aegilops ovata l.

Gramineae

154

Aeluropus littoralis Ga.

Gramineae

155

Agropyrum repens Beauv.

Gramineae

156

Andropogon sorghum Brot.

Gramineae

157

Arundinaria sp.

Gramineae

158

Arundo donax L. 

Gramineae

159

Avena fatua L. 

Gramineae

160

Avena sativa L. 

Gramineae

161

Festuca altissima Boiss.

Gramineae

162

Holosteim umbellatum L.

Gramineae

163

Lolium perenne L.

Gramineae

164

Lolium temulentum L.

Gramineae

165

O RYZA SATIVA l.

Gramineae

166

Panicum milliaceum L.

Gramineae

167

Secale cerale L.

Gramineae

168

Setaria italicum Beauv.

Gramineae

169

Zea mays L. 

Gramineae

170

Myriophyllum sp.

Haloragaceae

171

Liwuidambar orientalis L.

Hamameliaceae

172

Hippuris vulgaris L. 

Hippuridaceae

173

Hypericum hircinum L.

Hypericaceae

174

Hypericum perforatum L.

Hypericaceae

175

Crocus sativus L.

Iridaceae 

176

Gladiolus segetum L. 

Iridaceae 

177

Iris foeditissima L.

Iridaceae 

178

Iris germanica L.

Iridaceae 

179

Iris pseudacorus L.

Iridaceae 

180

Juglans regia L.

Juglandaceae

181

Juncus acutus L. 

Juncaceae

182

Juncus maritimus Lam.

Juncaceae

183

Dracoephum kotschyi Boiss.

Labiatae

184

Dracoephum moldavica L. 

Labiatae

185

Lallemantia iberica F.

Labiatae

186

Lallemantia royleana Benth.

Labiatae

187

Lamium album L.

Labiatae

188

Lamium maculatum L.

Labiatae

189

Lamium purpureum L. 

Labiatae

190

Lavandula vera DC

Labiatae

191

Marrubium vulgare L.

Labiatae

192

Meilssa officinalis L.

Labiatae

193

Mentha awuatica L.

Labiatae

194

Mentha arvensis L.

Labiatae

195

Mentha pulegium L.

Labiatae

196

Ocimum basilicum L.

Labiatae

197

Oringanum vulgare L.

Labiatae

198

Thymbra spicata Stric.& Hort.

Labiatae

199

Clinopodium vulgare L.

Labiatea

200

Ballota nigra L. 

Labiateae

201

Hyssopus officinalis L.

Labiateae

202

Lemna minaor L.

Lemnaceae

203

Allium ampeloperasum L. 

Liliaceae

204

Allium ascalonicum L.

Liliaceae

205

Allium cepa L. 

Liliaceae

206

Allium sativum L. 

Liliaceae

207

Allium xiphopetalum Ait.

Liliaceae

208

Aloe vera L.

Liliaceae

209

Corchorus olitorius L.

Liliaceae

210

Muscari comosum mill.

Liliaceae

211

Ornaithogalum umbellatum L.

Liliaceae

212

Scilla bifolia L = Scilla autumnalis L. 

Liliaceae

213

Urginea martima Bak. 

Liliaceae

214

Linum usitatissimum L.

Linaceae

215

Loranthus europaeus L.

Loranthaceae

216

Lawsonia inermis L.

Lythraceae

217

Lythrum salicariaL.

Lythraceae

218

Althaea cannabina L

Malvaceae

219

Althaea officinalis L. 

Malvaceae

220

Malva parviflora L.

Malvaceae

221

Malva rotundifolia Diss.

Malvaceae

222

Malva sylvestris L.

Malvaceae

223

Melia azadarach L.

Meliaceae

224

Acacia arabiaca wild = Acacia nilotica Del.

Mimosaceae

225

Acacia ehrenbergiana Hayne.

Mimosaceae

226

Acacia oerfota (Forsk.) Sch.

Mimosaceae

227

Albizzia lebbek Bth.

Mimosaceae

228

Ficus carica L.

Moraceae

229

Ficus palmata Forsk.

Moraceae

230

Morus  alba L.

Moraceae

231

Morus nigra L.

Moraceae

232

Myrtus colmmunis L.

Mryrtaceae

233

Musa paradisiaca L.

Muscaeae

234

Musa sepientumL.

Muscaeae

235

Nelmbinum nuciferum Gaer.

Nymphaceae

236

Nuphar alba L.

Nymphaceae

237

Nuphar luteum L.

Nymphaceae

238

Nymphaea alba L

Nymphaceae

239

Olea europaeae L.

Oleaceae

240

Circaea lutetiana L.

Onagraceae

241

Ophrys apifeae Huds

Orchidaceae

242

Orobanche aegyptiaca Pers.

Orobanchaceae

243

Orobanche caryophyllacea SM.=Orobanch vulgaris poir .

Orobanchaceae

244

Oxalos acetosella L.

Oxaliaceae

245

Oxalos corniculata L.

Oxaliaceae

246

paeonia wittmanniana Hart.

Paeoniaceae

247

Phoenix dactylifera L.

Palmaceae

248

Chelidonium majus L.

Papaveraceae

249

Glaucium corniculatum Curt.

Papaveraceae

250

Glaucium flavum Crantz.

Papaveraceae

251

Papaver argemone L.

Papaveraceae

252

Papaver ahoeas L.

Papaveraceae

253

Papaver somniferum L.

Papaveraceae

254

Romeria dodecandra Srapl= Romeria hybrida(L.)DC.

Papaveraceae

255

Anagyris foetida L. 

Papilionaceae

256

Astragalus annulairis FORSSK. 

Papilionaceae

257

Astragalus boeticus L. 

Papilionaceae

258

Astragalus fasciculaefolius Boiss.

Papilionaceae

259

Astragalus hamosus L. 

Papilionaceae

260

Astragalus sesameus L.

Papilionaceae

261

Cicer arietinum L.

Papilionaceae

262

Glycryrrhiza glabra

Papilionaceae

263

Lathyrus aphaca Tourn 

Papilionaceae

264

Lathyrus sativus L.

Papilionaceae

265

Lens culinaeis medic

Papilionaceae

266

Lens csulenta monch.

Papilionaceae

267

Medicago intexta L..

Papilionaceae

268

Medicago sativa L.

Papilionaceae

269

Melilotus officinalis Lam.

Papilionaceae

270

Phaseolus vulgaris L.

Papilionaceae

271

Pisum sativum L.

Papilionaceae

272

Securigera coronilla DC.= Scurigera securiduca(L.)DE.& DO.

Papilionaceae

273

Sophora mollis Gr.

Papilionaceae

274

Vicia cracca L.

Papilionaceae

275

Vicia faba L. 

Papilionaceae

276

Vicia sativa L. 

Papilionaceae

277

Sesamum indicum L. 

Pedaliceae

278

sesamum orientale L. = Sesamum indicum L. 

Pedaliceae

279

Anagallis arvensis L.

Perimulaceae

280

Pinus halepensis Mill.

Pinaceae

281

Pinus pinea L.

Pinaceae

282

Plantago major L. 

Plantaginaceae

283

Platago psylliumL.

Plantaginaceae

284

Leontice leontopetlum L.

Podophyllacceae

285

Calligonum comosum L. 

polygonaceae

286

Polygonum amphibium L.

Polygonaceae

287

Polygonum bistorta L. 

Polygonaceae

288

Polygonum equiestiforme Sibth.= Polygonum equiestiformis Sibth.

Polygonaceae

289

Polygonum hydropiper L. 

Polygonaceae

290

Polygonum vulgare L. 

Polygonaceae

291

Rheum ribes L.

Polygonaceae

292

Rumex conglomeratus L. 

Polygonaceae

293

Rumex elbursensis Boiss

Polygonaceae

294

Rumex obtusifolius L. 

Polygonaceae

295

Rumex patientia L. 

Polygonaceae

296

Rumex scutatus L.

Polygonaceae

297

Rumex vesicarius L. 

Polygonaceae

298

Portulaca oleracea L. 

Portulacaceae

299

Androsace sp.

Primulaceae

300

Actaea sp.

Ranunculaeae

301

Anemone sp.

Ranunculaeae

302

Delphinium semidardatum Bie.

Ranunculaeae

303

Nigella sativa L.

Ranunculaeae

304

Ranunculus muricatus L.  

Ranunculaeae

305

Ranunculus raphanistrum L. 

Ranunculaeae

306

Reseda alba L. 

Resedacae

307

Reseda luteola L. 

Resedacae

308

Rhamnus cathartica 

Rhamnaceae

309

Zizyphus lotus Lam.

Rhamnaceae

310

Zizyphus spina-christi Willd

Rhamnaceae

311

Agrimonia eupatoria l. 

Rosaceae

312

Amygdalus comunis L.

Rosaceae

313

Cerasus avium L.

Rosaceae

314

Cerasus mahaleb Mill.

Rosaceae

315

Cotoneaster vulgaris L.

Rosaceae

316

Crataegus azarolua L.

Rosaceae

317

Crataegus melanocarpa Broy

Rosaceae

318

Crataegus orientalis Bieb

Rosaceae

319

Crataegus oxyaccantha La

Rosaceae

320

Crategus pentaggyna

Rosaceae

321

Cydonia indica Spach

Rosaceae

322

Cydonia oblonia Mill.

Rosaceae

323

Malus orentalis Ugli.

Rosaceae

324

Neurada procumbens L.

Rosaceae

325

Persica vulgariss mill.

Rosaceae

326

Potentilla reptans L. 

Rosaceae

327

Poterium sanguisorba L. = Sanguisorba minor Scop.

Rosaceae

328

Prunus amygdalus Stokes= Amygdalus communis L.

Rosaceae

329

Prunus avium L.= Cerasus avium(L)Monch

Rosaceae

330

Prunus divaricata Led. 

Rosaceae

331

Prunus domestica L.

Rosaceae

332

Prunus mahaleb L.= Cerasus mahaleb(L).Mill.

Rosaceae

333

Prunus spinosa L.

Rosaceae

334

Pyrus communis L. 

Rosaceae

335

Pyrus malus L.=Malus orientalis Ugl.

Rosaceae

336

Rosa  anserinaefolia Boiss= Rosa beggeriana Schrnk

Rosaceae

337

Rosa canina L.

Rosaceae

338

Rosa damascena Mill.

Rosaceae

339

Rosa lutea Bort= Rosa foetida Herrm

Rosaceae

340

Rosa moschata Herm.

Rosaceae

341

Rubus ulmifolium Schott= Rubus anatolicus (Focke)Fock& Wauss.

Rosaceae

342

Sanguisorba officinalis

Rosaceae

343

Sarbus aucuparia L. = Sorbus boissieri Sch.

Rosaceae

344

Sorbus boissieri Sch

Rosaceae

345

Sorbus torminalis(L.) Crantz

Rosaceae

346

Gulium aparin L. 

Rubiaceae

347

Galium verum L. 

Rubiaceae

348

Rubia tinctorium L.

Rubiaceae

349

Aegle marmelo Cor.

Rutacea

350

Citrus aurantifolia Sw=Citrus aurantium L.

Rutacea

351

Citrus aurantium Lou.& Auc.

Rutacea

352

Citrus bigaradia Lois=Citrus aurantium L.

Rutacea

353

Citrus medica L.

Rutacea

354

Citrus medica Risso

Rutacea

355

Ruta tuberculata Fisch= Haplophyllum versicolor Fisch & C.A,,Mey.

Rutaceae

356

Zelkova crenata Spac= Zelkova carpinifolia

Rutaceae

357

Populus alba L. 

Salicaceae

358

Populus euphratica L. 

Salicaceae

359

Populos nigra L.

Salicaceae

360

Salix aegyptiaca Forsk. 

Salicaceae

361

Salix alba L.

Salicaceae

362

Salix australior Forbes= Salix excelsa S.G.GM.

Salicaceae

363

Salix babylonica L.

Salicaceae

364

Salvadora persica Gaer. 

Salvadoraceae

365

Salvia horminum L. = Salvia viridis L. 

Salvadoraceae

366

Vesicaria gnaphaloides Boiss. Veronica viscose Boiss.

Scropholariaceae

367

Antirrhinum majus L.

Scropholariaceae

368

Linaria vulgaris mill.

Scropholariaceae

369

Schrophularia aquatica L.= Schrophularia umbebrosaDumort.

Scropholariaceae

370

Verbascum sinuatum Desc. 

Scropholariaceae

371

Verbascum thapsus L. 

Scropholariaceae

372

Veronica officinalis L. 

Scropholariaceae

373

Datura metel L.

Solanaceae

374

Datura stramonium L.

Solanaceae

375

Hyoscyamus niger L.

Solanaceae

376

Hyoscyamus reticulatus L.

Solanaceae

377

Physalis alkekengi L.

Solanaceae

378

Solanum indicum L. = Solanum indicanum L. 

Solanaceae

379

Solanum melongena L. 

Solanaceae

380

Solanum nigrum L. 

Solanaceae

381

Solanum tuberosum L. 

Solanaceae

382

Withania  Coagulans Dunal

Solanaceae

383

Withania somnifera Dunal.

Solanaceae

384

Helicteris isora L. 

Sterculiaceae

385

Tamarix gallica L. 

Tamaricaceae

386

Tamarix pentandra Pall= Tamarix ramosissina Led. 

Tamaricaceae

387

Taxus baccata L. 

Taxaceae

388

Daphne angustifoliu C.Koch 

Thvmelaceae

389

Daphne mezereum L.

Thvmelaceae

390

Tilia silvestris Desf. 

Tiliaceae

391

Typha latifolia L. 

Typhaceae

392

Typha angustata L. = Typha australis Sch&Th. 

Typhaceae

393

Celtis australis L.

Ulmaceae

394

Ulmus compestris L. 

Ulmaceae

395

Ulmus glabra L.. 

Ulmaceae

396

Ulmus minor Mill.

Ulmaceae

397

Conium masculatum L.

Umbeliferae

398

Coriandrum sativum L.

Umbeliferae

399

Dorema ammoniacum Don

Umbeliferae

400

Echinophora tenuifolia L.= Echinophora sibthorpiana Guss.

Umbeliferae

401

Daucus carota L.

Umbelifereae

402

Ferula galbaniflua Boiss. & Bus= Ferula gumosa Boiss.

Umbelifetae

403

Ferula gumosa Boiss.

Umbelifetae

404

Ferula orientalis L. 

Umbelifetae

405

Ferula persica Wild.

Umbelifetae

406

Ferula rubricaulis Boiss. 

Umbelifetae

407

Ammi visnaga(L) Lam.

Umbelliferae

408

Anethum graveolens L.

Umbelliferae

409

Apium graveolens L. 

Umbelliferae

410

Bupleurum rotundifolium schou

Umbelliferae

411

Levisticum officinale koch

Umbelliferae

412

Malabila secacul Russ.

Umbelliferae

413

Petroselinum sativum Hoffm

Umbelliferae

414

Peucedanum officinale L.

Umbelliferae

415

Pimpinella dissecta Polli

Umbelliferae

416

Prangos ferulacea L.

Umbelliferae

417

Prangos pabularia L.

Umbelliferae

418

Scandix pecten veneris L. 

Umbelliferae

419

Sison ammi Jac = Trachyspermum copticum(L.)Lin. 

Umbelliferae

420

Sium sisarum L. 

Umbelliferae

421

Smilax aspera L. 

Umbelliferae

422

Cuminum cyminum L.

Umbliferae

423

Urtica pilulifera L. 

Urticaceae

424

Urtica urens L. 

Urticaceae

425

Nardostachys jatamanisi DS.

Valerinaceae

426

Vitex agnus-castus L. =Vitex pseudo-negundo(Haus.)Hand-Mzt.

Verbenaceae

427

Vitis vinifera L. 

Viitaceae

428

Viola cinerea Boiss= Viola behboudiana Rech.F.&Esfa..

Violaceae

429

Viola odorata L. 

Violaceae

430

Viola tricolor L. 

Violaceae

431

Viscum album L. 

Violaceae

432

Peganum harmala L.

Zygophyllaceae

math playground green mission
چهارشنبه 1 اسفند 1397 05:44 ق.ظ
Good post, thank
space cord coolmath
چهارشنبه 1 اسفند 1397 05:44 ق.ظ
I like the blog of you
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 05:44 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
interactions for cialis we choice free trial of cialis cialis kaufen prix cialis once a da cialis sans ordonnance cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5mg prix cialis lilly tadalafi acheter cialis meilleur pri cialis 5 mg schweiz
Buy generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 09:57 ق.ظ

Truly a good deal of good info!
cialis mit grapefruitsaft cialis 05 cost of cialis cvs cialis qualitat cialis rezeptfrei sterreich low cost cialis 20mg low cost cialis 20mg how much does a cialis cost comprar cialis 10 espa241a cialis tablets for sale
foot pain going down stairs
یکشنبه 11 تیر 1396 11:33 ق.ظ
Hello very cool site!! Man .. Beautiful .. Superb ..
I will bookmark your blog and take the feeds also? I'm glad to find numerous
helpful info right here in the post, we need develop more techniques on this regard,
thank you for sharing. . . . . .
manicure
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 10:26 ب.ظ
Hey! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to check it out.
I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will
be tweeting this to my followers! Superb blog and
outstanding style and design.
manicure
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 02:07 ب.ظ
whoah this blog is magnificent i like studying your articles.
Keep up the great work! You understand, a
lot of people are searching round for this information, you could help
them greatly.
manicure
جمعه 8 اردیبهشت 1396 09:41 ب.ظ
Ridiculous quest there. What occurred after?
Take care!
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 03:34 ق.ظ
Thanks for every other wonderful post. The place else could
anybody get that kind of information in such a perfect approach of writing?

I have a presentation subsequent week, and I am at the search for such info.
سحر
سه شنبه 29 اسفند 1391 04:00 ب.ظ
p
سلام خوبی؟
میدونی گوگل داره آپدیت میشه ؟
اینم میدونی اگر سایت گوگل آپدیت بشه احتمال اینکه بازدید وبلاگت بره پایین هست یکی از راه هایی که ارزش وبلاگت نره پایین و بازدید وبلاگت بره بالا تبادل

لینک با سیات های پر بازدید هست

http://fabner.com/page/link
مرسی
سحر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد کل پست ها :