کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

شنبه 29 مهر 1391

اسفرزه Plantago ovata

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: گیاهان دارویی، 

گیاه شناسی

گیاهی یكساله كه پوشیده از كركهای كم وبسیار نرم به ارتفاع 10تا25 سانتیمترمی باشد. ساقه گیاه كوتاه (8-5 سانتیمتر) و غالبا خمیده است. برگها كامل خطی باریك یا سر نیزه ای و گل ها سبز متمایل به قهوه ای و مجتمع در خوشه های نیمه كروی یا استوانه ای- تخم مرغی هستند. كاسه گل دارای تقسیمات تخم مرغی با نوك كند، فلسی شكل و جام دارای لبه های تخم مرغی و مدور با نوك بسیار مختصر است. كپسول دارای خانه های تك دانه، دانه ها استوانه شكل و با حاشیه ای باریك و غشایی می باشند(قهرمان 1363). رنگ دانه ها قهوه ای روشن است. زمان گلدهی این گیاه مرداد-اسفند می باشد. اسامی رایج این گونه شامل Indian Plantago, Ispagula , Blond psyllium استعدد كروموزومی آن 2n=8 است تاریخچه، خاستگاه و پراكنش اسفرزه

اسفرزه گیاهی است بومی ایران، ولی با توجه به اینكه از زمانهای قبل در هندوستان كشت می شده، قدمت كشت و كار آن به شبه قاره هند مربوط می شود. در حال حاضر به صورت یك محصول اقتصادی در مناطق Mehsana, Palmampur و Banaskantha كه نواحی مشخصی از شمال گوجرات هندوستان هستند، كشت   می شود(Godawat, 1999). بذرهای این گیاه بسیار ریز و شبیه گوش اسب هستند و به همین دلیل در زمان تسلط مسلمانان به شبه قاره هند، نام ایسابگول یا ایسپاگول[1] (گوش اسب) به بذرهای آن اطلاق گردیده است. امروزه علاوه بر مصارف صنعتی، عرصه های جدیدی در زمینه صنعت و پزشكی نیز برای آن گشوده شده و پوسته بذر، پوشش غشایی سفید رنگ بذر است كه تركیب دارویی را تشكیل می دهد و خاصیت مسهل و نرم كنندگی داشته و در تنظیم اعمال گوارشی مفید است(Sharma and Koul, 1986). اگر چه اسفرزه در نقاط مختلف كشور به طور خودرو می روید، ولی متاسفانه توجه به كشت و كار آن به منظورهای اقتصادی در ایران سابقه چندانی ندارد. در حال حاضر كشت و كار این محصول با توجه به طرح ساماندهی كشت گیاهان دارویی در كشور توسط معاونت باغبانی وزارت كشاورزی، جزو 10 گونه اول گیاهان دارویی از بین 30 گونه توصیه شده بود و پرداختن به زراعت آن از الویت اقتصادی برخوردار است.


Plantago ovata - Desert Indianwheat, Desert Plantain, Blonde Psyllium, Indian Plantago, IsabgolPlantago ovata - Desert Indianwheat, Desert Plantain, Blonde Psyllium, Indian Plantago, Isabgol


-خصوصیات اكولوژیكی ( بوم شناختی)

خاستگاه اسفرزه در اصل مناطق شرق مدیترانه است. این گیاه برای رشد مطلوب نیاز به آب و هوای معتدل وخنك دارد. به طوری كه در مناطق گرمسیری نظیر هند واسترالیا، كشت آن موكول به ماههای خنك تر سال یعنی آبان، آذر، اسفند و فروردین می گردد. خاك مطلوب رویش اسفرزه، خاك لومی شنی تا لومی با زهكشی خوب است كه pH آن حدود 7 الی 8 باشد. در خاك هایی كه از نظر نیتروژن چندان غنی نیستند ولی دارای مقادیر قابل ملاحظه ای پتاسیم می باشند، رشد قابل توجهی دارند(Assaff et al., 1999). خاك های سنگین با زهكشی ضعیف و خاك های شور برای كشت این گیاه مناسب نیست (Board, 2002). اسفرزه به  مواد غذایی كم نیاز داشته و 25 كیلوگرم نیتروژن و25 كیلوگرم فسفر در هكتار به عنوان كود پایه در آخرین شخم برای آن كفایت می نماید. معمولا 25 كیلوگرم كود نیتروژنه در هكتار ، 30 روز بعد از كاشت به صورت سرك به مزرعه اسفرزه داده می شود. افزایش مصرف نیتروژن فاكتور تورم[1] را نیز كاهش می دهد. این گیاه در بیشتر دوره رشد به اقلیم خشك وخنك نیاز داشته، همچنین شرایط اقلیمی در مرحله آخر رشد به میزان زیادی روی عملكرد بذر تاثیر دارد و حتی باران ملایم در این مرحله بسیار زیان آور است. در طی دوره رشد، شب های خنك (دمای پایین)، رشد وعملكرد بذر را افزایش و دمای بالای شبانه رشد گیاه و تعداد گل ها را كاهش می دهد. به خصوص روزهای آفتابی و هوای صاف و گرم طی دوره رسیدن وفصل برداشت لازم می باشد. اسفرزه نیاز آبی متوسطی داشته و سیستم ریشه آن كم وسطحی بوده و 5 تا 6 آبیاری سبك برای حصول عملكرد مناسب، كافی است و مقاومت نسبی گیاه به خشكی و شوری بالاست كه می تواند به علت ایجاد نوعی سازگاری بیوشیمیایی به صورت پیدایش تركیبات خاصی نظیر موسیلاژ در این دوگونه باشد.

 

ترکیبات شیمیایی و اثرات فارماکوترابیوتیک[2]

تركیبات موجود در اسفرزه شامل اسیدها (مثل بنزوییك، كافییك، كلروژنیك، سینامیك، p – كوماریك، فوماریك، سالسیلیك، ارسولیك، وانیلیك و اسكوربیك اسید)، آلكالوئیدها و آمینواسیدها ( مثل آلانین، آسپارژین، هیستیدین، لیزین ) می باشد. تجزیه دانه های اسفرزه وجود برخی قندها و تركیبات پلی ساكاریدی را در موسیلاژ دانه نشان داده است كه شامل گالاكتوز، گلوكز، گزیلوز، آرابینوز و رامنوز می باشد. به علاوه گالاكتورونیك اسید، پلانتوز، پلانتیومیوز، سوكروز، فروكتوز و یك قند ناشناخته در دانه اسفرزه شناسایی شده اند. موسیلاژ پوسته دانه اسفرزه حدود 20 تا 30 درصد است. موسیلاژ دانه اسفرزه (در مقایسه با سایرین) دارای قدرت سوسپانسیونی و امولسیونی بهتری در مقایسه با تراگاكانت و متیل سلولز است. دانه بدون پوست اسفرزه دارای میزان كمی روغن غنی از اسیدهای چرب آزاد، استرول ها و هیدروكربنهای سازنده روغن غیر خوراكی می باشد. بخش فاقد روغن ( روغن گیری شده) حاوی مقادیر زیادی پروتئین همراه با آلومین و لیزین فراوان و متیونین در حد متوسط است. موسیلاژ برگ نیز حاوی تركیباتی از قبیل پلی ساكاریدهای رامنوز، ال- آرابینوز، مانوز، گالاكتوز و دكستروز می باشد. از دانه این گیاه، گلوكزیدی به نام اوكوبین[3] به دست آورده اند كه فاقد هر نوع عمل فیزیولوژیكی است. بعلاوه دارای تانن و مقادیر زیادی موسیلاژ است. تانن موجود در دانه، فاقد هر نوع عمل فعال بر روی آمیب و باسیل دیسانتری است ولی موسیلاژ دانه كه در قشر خارجی آن جای دارد، عمل مكانیكی در روده بظهور می رساند. ضمنا بررسی های مختلف نشان داده است كه چون آنزیم های دستگاه گوارش بر روی موسیلاژ دانه اثر نمی نماید، نتیجه آن می شود كه این ماده لعابی، طول روده كوچك را بدون آنكه تغییر حالت دهد، طی كند و به صورت آستری، مخاط روده را بپوشاند و با ایجاد یك لایه محافظ، عمل تسكین دهنده در موارد التهاب ظاهر نماید. در روده بزرگ نیز باكتریها، عمل ناچیز بر روی موسیلاژ دانه دارند در نتیجه روده های بزرگ و كوچك در طی 12 تا 24 ساعت، بدون آنكه موسیلاژ دانه تغییر شكل حاصل نماید، كاملا آغشته بدان می گردند و یك آستر از ماده لعابی، بر روی قسمت ملتهب آنها، پدید می آید و آنها را از تحریكاتی كه مایعات یا گازها و حتی میكروبهای روده ممكن است، بوجود آورند، دور نگه می دارد. با این عمل، قسمت تحریك شده و ملتهب روده، به سرعت حالت طبیعی خود را پیدا می كند و درمان می گردد. ضمنا مواد سمی موجود در روده، جذب مایع كلوئیدی می شوند بدون آنكه وارد خون گردند. دانه گیاه اگر به مقادیر زیاد مصرف شود، پس از وارد شدن در روده و جذب آب، ازدیاد حجم پیدا می نماید و در نتیجه بطور مكانیكی موجبات سهولت دفع مواد دفعی را فراهم می آورد كه خود بهترین وسیله درمان یبوست های مزمن است. موسیلاژ دانه اسفرزه ، بهتر از پارافین طبی مایع، عمل می كند و ارزانتر و بی ضررتر از آن است .

استفاده های دارویی اسفرزه

به علت وجود خواص موسیلاژی در بذور گیاه اسفرزه، از آنها در داروهای ضد سرفه، ضد التهاب، ضد عوارض پوستی، مسهل( داروی تجارتی پسیلیوم)، معدی و محرك ایمنی به كار می رودهمچنین از موسیلاژها در فرمولاسیون داروهای ضد سرفه نظیر قطره، شربت و قرص به خوبی استفاده می شود. اخیرا بذور اسفرزه در جیره غذایی مردم وارد شده است( به صورت مخلوط با نان مصرفی) كه مصرف آنها در هر روز روش موثری را برای كاهش وزن افراد چاق و كنترل اعمال گوارشی فراهم می سازد. از مهمترین خواص موسیلاژها خاصیت ضد سوزش[4] آنهاست، به طوری كه موسیلاژها لایه محافظ ظریفی بر روی غشاء مخاطی معده تولید می كنند و مانع اثر عوامل سوزش آور بر سطح مذكور می شوند. از اینرو این مواد برای مداوای زخمهای موجود در دستگاه گوارش( روده و معده) و عفونت های مخاط حلق و گلو مورد استفاده قرار می گیرند. از خاصیت جذب موسیلاژها برای كاهش آب موجود در لوله گوارش( در اسهالهای مزمن، به عنوان قابض) استفاده می كنند. همچنین از موسیلاژها می توان در مواضع بیرونی و برای مداوای برخی بیماری های پوستی استفاده نمود. از آنجا كه موسیلاژ در بدن جذب و توزیع نمی شود، لذا تاثیر پوستی آن همیشه محدود به ناحیه ای است كه به كار می رود. ریشه و برگ واریته های مختلف اسفرزه دارای خاصیت لعابی و قابض می باشند كه به عنوان مسكن و تصفیه كننده خون در بیماری های مزمن ریه و مجاری ادراری و دستگاه گوارش توصیه شده است. در آلمان در ساخت انواع شكلاتهای مختلف برای بیماریهای تنفسی اطفال از اسفرزه كه خوش طعم می باشد، استفاده می كنند. موسیلاژ دانه ها با ایجاد لایه محافظ بر مخاط روده ها عمل تسكین دهنده در موارد التهاب را نشان می دهد.  رژیم غذایی با پلی ساكاریدهای موجود در موسیلاژ موجب كاهش كلسترول و گلوكز خون می شود كه این عمل به علت تشكیل سد روده ای است كه باعث جذب مجدد شده و قسمتی نیز به علت غیر فعال ساختن آنزیم آمیلاز می باشد. در هند شرقی دانه های اسفرزه جهت بهبود اسهال خونی، مشكلات ادراری، سوزاك، تب وسوء عملكرد دستگاه گوارش استفاده می شود. همچنین در درمان سرماخوردگی، سرفه و سایر مشكلات تنفسی به خصوص در كودكان مصرف می گردد. در ایران دانه های اسفرزه در درمان اسهال خونی و رفع اختلالات صفراوی دستگاه گوارش كاربرد دارد. از تركیب دانه گیاه با آب ضمادی تهیه می كنند كه دارای اثر نرم كنندگی(به علت باز شدن دانه و ایجاد موسیلاژ فراوان) بوده و در تمامی موارد التهابی مصرف می شود. دم كرده دانه نیز در درمان و رفع تحریكات مخاط مجاری ادراری و تسكین ناراحتی های آن به كار برده می شود. پوسته دانه نیز به عنوان یك ماده ملین مصرف می گردد


[1] میزان آبگیری موسیلاژ بذری در مجاورت آب (میلیمتر)

[2]  Pharmacotherapeutic

[3] Aucubine

[4] Anti- irritant

best online training
دوشنبه 1 مهر 1398 11:12 ق.ظ
nice blog.
https;//www.kitsonlinetrainings.com
cheap cialis online canadian pharmacy
دوشنبه 3 تیر 1398 10:20 ق.ظ

Cheers! Good information!
free cialis how to purchase cialis on line we like it cialis soft gel cialis 5 mg funziona buying cialis in colombia tadalafil are there generic cialis enter site natural cialis cialis tadalafil cialis per paypa
40 mg cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 03:42 ق.ظ

With thanks, An abundance of tips!

link for you cialis price cialis 30 day sample generic low dose cialis acquistare cialis internet we choice cialis pfizer india discount cialis cialis 5mg billiger only now cialis for sale in us cialis 10 doctissimo venta cialis en espaa
enter site 20 mg cialis cost
شنبه 1 تیر 1398 10:38 ق.ظ

Kudos! Awesome stuff!
we like it cialis soft gel cialis for bph cialis uk next day prix cialis once a da cialis venta a domicilio sublingual cialis online generic cialis review uk cialis kaufen best generic drugs cialis wow cialis 20
coupon for cialis
جمعه 31 خرداد 1398 06:36 ب.ظ

Truly tons of fantastic tips!
overnight cialis tadalafil cialis preise schweiz cialis 20 mg effectiveness cialis y deporte the best choice cialis woman miglior cialis generico look here cialis cheap canada cialis 5 effetti collaterali cialis cipla best buy we choice cialis pfizer india
http://hahostra.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 03:01 ق.ظ

Many thanks, Very good stuff!
cialis prezzo di mercato cialis 5mg cialis tadalafil online 40 mg cialis what if i take cialis cuantos mg hay order generic cialis online cialis generico postepay cialis 50 mg soft tab viagra vs cialis vs levitra cialis en mexico precio
Online cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:48 ق.ظ

You actually revealed this wonderfully!
cialis generico in farmacia cialis uk next day buy cialis uk no prescription free cialis when will generic cialis be available click now cialis from canada brand cialis generic generico cialis mexico viagra or cialis cialis generico in farmacia
http://evmauplus.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:58 ب.ظ

Thanks a lot! I enjoy it.
cialis taglich safe site to buy cialis online tadalafil tablets cialis online cialis sale online cialis for sale south africa cialis rckenschmerzen cialis daily reviews look here cialis cheap canada generic cialis in vietnam
http://schevlipi.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:30 ب.ظ

Great material, Cheers.
sialis canadian drugs generic cialis cialis sicuro in linea buy cialis cialis tablets australia cialis pills boards generic cialis pro non 5 mg cialis generici generic cialis levitra free generic cialis
http://compberfa.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:55 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
tadalafil 20mg we use it cialis online store acquistare cialis internet generic cialis levitra generic cialis pill online cialis side effects usa cialis online buy brand cialis cheap cialis rckenschmerzen only now cialis 20 mg
http://tiatiale.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:00 ق.ظ

Fantastic knowledge. Thanks.
buy cheap cialis in uk tarif cialis france discount cialis cialis y deporte cialis coupons printable cialis generico lilly cialis kaufen bankberweisung prezzo di cialis in bulgaria miglior cialis generico tadalafil 20mg
cialis without a doctor's prescription canada
شنبه 25 خرداد 1398 04:27 ب.ظ

Kudos. A good amount of tips!

cialis canadian drugs price cialis per pill brand cialis generic buy brand cialis cheap cialis generico postepay calis cialis 10 doctissimo cialis prezzo in linea basso cialis coupon cialis cipla best buy
http://tyicadurch.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 11:40 ق.ظ

Thanks. A lot of write ups.

how much does a cialis cost weblink price cialis cialis kaufen bankberweisung how to purchase cialis on line cialis diario compra cialis coupons cialis dose 30mg opinioni cialis generico cialis pills boards cialis australia org
http://teopredaf.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:06 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
viagra cialis levitra preis cialis 20mg schweiz cialis generique how to buy cialis online usa rezeptfrei cialis apotheke cialis lowest price 200 cialis coupon cialis diario compra cialis diario compra generic cialis 20mg tablets
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 02:06 ب.ظ

Seriously lots of great facts!
cialis savings card import cialis cialis authentique suisse price cialis best tadalafil 20 mg miglior cialis generico click here cialis daily uk cialis daily new zealand cialis price thailand generic cialis levitra
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 08:00 ق.ظ

Valuable advice. Regards!
viagra vs cialis vs levitra sublingual cialis online cialis et insomni cialis diario compra we choice cialis uk cialis side effects dangers cialis 30 day sample tadalafil no prescription cialis cheap buying cialis overnight
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 03:06 ق.ظ

Beneficial material. Many thanks!
try it no rx cialis we use it cialis online store buy cialis online cheapest brand cialis nl cialis in sconto only here cialis pills tesco price cialis buy online cialis 5mg how do cialis pills work cialis generico online
http://canadianorderpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 05:07 ب.ظ

Useful stuff. Kudos!
prescription drugs without prior prescription most reliable canadian online pharmacies canadian pharmacies online prescriptions canadian pharmacys canada viagra canadian pharmaceuticals stocks canadian pharmacies without an rx pharmacy canada most reliable canadian online pharmacies drugstore online
http://canadianorderpharmacy.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 03:28 ق.ظ

You actually suggested that wonderfully.
canadian pharmaceuticals nafta trust pharmacy canadian drugstore online reviews canadian pharmacies that ship to us canadian pharmacy cialis pharmacy canada canada online pharmacies canadian medications canadian pharmacys how safe are canadian online pharmacies
math playground green mission
چهارشنبه 1 اسفند 1397 05:48 ق.ظ
Good post, thank
happywheels247
چهارشنبه 1 اسفند 1397 05:48 ق.ظ
Good post, thank
buy tadalafil no prescription
جمعه 16 آذر 1397 05:20 ق.ظ

You mentioned that effectively.
cialis coupons brand cialis generic ou trouver cialis sur le net free cialis deutschland cialis online cialis per paypa cialis super kamagra cialis 20mg preis cf cialis online we recommend cialis info
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:06 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
prices on cialis 10 mg cialis flussig prices for cialis 50mg cialis pills in singapore cialis herbs cost of cialis per pill cialis professional from usa canadian discount cialis get cheap cialis we choice cialis uk
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:05 ب.ظ

Cheers, Valuable information!
click here to buy cialis cialis online napol cialis generique 5 mg tadalafil tablets tadalafil acheter cialis kamagra cialis en 24 hora wow cialis 20 can i take cialis and ecstasy cialis for daily use
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:37 ق.ظ

You suggested this superbly.
200 cialis coupon buying cialis overnight callus are there generic cialis cialis generico il cialis quanto costa recommended site cialis kanada cialis e hiv generic cialis in vietnam generic cialis at the pharmacy
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 03:34 ب.ظ

Amazing material, Regards!
side effects for cialis cialis 50 mg soft tab how to purchase cialis on line i recommend cialis generico cialis generico online cialis canadian drugs if a woman takes a mans cialis buying cialis on internet 200 cialis coupon cialis tadalafil online
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 04:11 ق.ظ

Cheers, I value it!
compare prices cialis uk generic cialis trusted tabled cialis softabs cialis daily cialis online cialis 5 effetti collaterali cialis uk next day prescription doctor cialis acquisto online cialis cialis 10mg prix pharmaci
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 04:00 ب.ظ

Amazing tons of valuable knowledge.
cialis dose 30mg miglior cialis generico achat cialis en suisse when can i take another cialis cialis flussig generic cialis with dapoxetine acheter du cialis a geneve cialis online cialis super kamagra cialis dosage amounts
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 03:55 ق.ظ

Many thanks! Useful stuff.
200 cialis coupon cialis daily cialis reviews cialis y deporte cialis tablets for sale cialis online costo in farmacia cialis safe site to buy cialis online weblink price cialis cialis purchasing
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:22 ب.ظ

Amazing a lot of useful tips!
cialis dosage recommendations we choice free trial of cialis cialis 20 mg cut in half i recommend cialis generico non 5 mg cialis generici cialis 20 mg best price cheap cialis cialis professional from usa cialis soft tabs for sale cialis 05
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد کل پست ها :

 

 


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو