تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - اسفرزه Plantago ovata

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

شنبه 29 مهر 1391

اسفرزه Plantago ovata

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: گیاهان دارویی، 

گیاه شناسی

گیاهی یكساله كه پوشیده از كركهای كم وبسیار نرم به ارتفاع 10تا25 سانتیمترمی باشد. ساقه گیاه كوتاه (8-5 سانتیمتر) و غالبا خمیده است. برگها كامل خطی باریك یا سر نیزه ای و گل ها سبز متمایل به قهوه ای و مجتمع در خوشه های نیمه كروی یا استوانه ای- تخم مرغی هستند. كاسه گل دارای تقسیمات تخم مرغی با نوك كند، فلسی شكل و جام دارای لبه های تخم مرغی و مدور با نوك بسیار مختصر است. كپسول دارای خانه های تك دانه، دانه ها استوانه شكل و با حاشیه ای باریك و غشایی می باشند(قهرمان 1363). رنگ دانه ها قهوه ای روشن است. زمان گلدهی این گیاه مرداد-اسفند می باشد. اسامی رایج این گونه شامل Indian Plantago, Ispagula , Blond psyllium استعدد كروموزومی آن 2n=8 است تاریخچه، خاستگاه و پراكنش اسفرزه

اسفرزه گیاهی است بومی ایران، ولی با توجه به اینكه از زمانهای قبل در هندوستان كشت می شده، قدمت كشت و كار آن به شبه قاره هند مربوط می شود. در حال حاضر به صورت یك محصول اقتصادی در مناطق Mehsana, Palmampur و Banaskantha كه نواحی مشخصی از شمال گوجرات هندوستان هستند، كشت   می شود(Godawat, 1999). بذرهای این گیاه بسیار ریز و شبیه گوش اسب هستند و به همین دلیل در زمان تسلط مسلمانان به شبه قاره هند، نام ایسابگول یا ایسپاگول[1] (گوش اسب) به بذرهای آن اطلاق گردیده است. امروزه علاوه بر مصارف صنعتی، عرصه های جدیدی در زمینه صنعت و پزشكی نیز برای آن گشوده شده و پوسته بذر، پوشش غشایی سفید رنگ بذر است كه تركیب دارویی را تشكیل می دهد و خاصیت مسهل و نرم كنندگی داشته و در تنظیم اعمال گوارشی مفید است(Sharma and Koul, 1986). اگر چه اسفرزه در نقاط مختلف كشور به طور خودرو می روید، ولی متاسفانه توجه به كشت و كار آن به منظورهای اقتصادی در ایران سابقه چندانی ندارد. در حال حاضر كشت و كار این محصول با توجه به طرح ساماندهی كشت گیاهان دارویی در كشور توسط معاونت باغبانی وزارت كشاورزی، جزو 10 گونه اول گیاهان دارویی از بین 30 گونه توصیه شده بود و پرداختن به زراعت آن از الویت اقتصادی برخوردار است.


Plantago ovata - Desert Indianwheat, Desert Plantain, Blonde Psyllium, Indian Plantago, IsabgolPlantago ovata - Desert Indianwheat, Desert Plantain, Blonde Psyllium, Indian Plantago, Isabgol


-خصوصیات اكولوژیكی ( بوم شناختی)

خاستگاه اسفرزه در اصل مناطق شرق مدیترانه است. این گیاه برای رشد مطلوب نیاز به آب و هوای معتدل وخنك دارد. به طوری كه در مناطق گرمسیری نظیر هند واسترالیا، كشت آن موكول به ماههای خنك تر سال یعنی آبان، آذر، اسفند و فروردین می گردد. خاك مطلوب رویش اسفرزه، خاك لومی شنی تا لومی با زهكشی خوب است كه pH آن حدود 7 الی 8 باشد. در خاك هایی كه از نظر نیتروژن چندان غنی نیستند ولی دارای مقادیر قابل ملاحظه ای پتاسیم می باشند، رشد قابل توجهی دارند(Assaff et al., 1999). خاك های سنگین با زهكشی ضعیف و خاك های شور برای كشت این گیاه مناسب نیست (Board, 2002). اسفرزه به  مواد غذایی كم نیاز داشته و 25 كیلوگرم نیتروژن و25 كیلوگرم فسفر در هكتار به عنوان كود پایه در آخرین شخم برای آن كفایت می نماید. معمولا 25 كیلوگرم كود نیتروژنه در هكتار ، 30 روز بعد از كاشت به صورت سرك به مزرعه اسفرزه داده می شود. افزایش مصرف نیتروژن فاكتور تورم[1] را نیز كاهش می دهد. این گیاه در بیشتر دوره رشد به اقلیم خشك وخنك نیاز داشته، همچنین شرایط اقلیمی در مرحله آخر رشد به میزان زیادی روی عملكرد بذر تاثیر دارد و حتی باران ملایم در این مرحله بسیار زیان آور است. در طی دوره رشد، شب های خنك (دمای پایین)، رشد وعملكرد بذر را افزایش و دمای بالای شبانه رشد گیاه و تعداد گل ها را كاهش می دهد. به خصوص روزهای آفتابی و هوای صاف و گرم طی دوره رسیدن وفصل برداشت لازم می باشد. اسفرزه نیاز آبی متوسطی داشته و سیستم ریشه آن كم وسطحی بوده و 5 تا 6 آبیاری سبك برای حصول عملكرد مناسب، كافی است و مقاومت نسبی گیاه به خشكی و شوری بالاست كه می تواند به علت ایجاد نوعی سازگاری بیوشیمیایی به صورت پیدایش تركیبات خاصی نظیر موسیلاژ در این دوگونه باشد.

 

ترکیبات شیمیایی و اثرات فارماکوترابیوتیک[2]

تركیبات موجود در اسفرزه شامل اسیدها (مثل بنزوییك، كافییك، كلروژنیك، سینامیك، p – كوماریك، فوماریك، سالسیلیك، ارسولیك، وانیلیك و اسكوربیك اسید)، آلكالوئیدها و آمینواسیدها ( مثل آلانین، آسپارژین، هیستیدین، لیزین ) می باشد. تجزیه دانه های اسفرزه وجود برخی قندها و تركیبات پلی ساكاریدی را در موسیلاژ دانه نشان داده است كه شامل گالاكتوز، گلوكز، گزیلوز، آرابینوز و رامنوز می باشد. به علاوه گالاكتورونیك اسید، پلانتوز، پلانتیومیوز، سوكروز، فروكتوز و یك قند ناشناخته در دانه اسفرزه شناسایی شده اند. موسیلاژ پوسته دانه اسفرزه حدود 20 تا 30 درصد است. موسیلاژ دانه اسفرزه (در مقایسه با سایرین) دارای قدرت سوسپانسیونی و امولسیونی بهتری در مقایسه با تراگاكانت و متیل سلولز است. دانه بدون پوست اسفرزه دارای میزان كمی روغن غنی از اسیدهای چرب آزاد، استرول ها و هیدروكربنهای سازنده روغن غیر خوراكی می باشد. بخش فاقد روغن ( روغن گیری شده) حاوی مقادیر زیادی پروتئین همراه با آلومین و لیزین فراوان و متیونین در حد متوسط است. موسیلاژ برگ نیز حاوی تركیباتی از قبیل پلی ساكاریدهای رامنوز، ال- آرابینوز، مانوز، گالاكتوز و دكستروز می باشد. از دانه این گیاه، گلوكزیدی به نام اوكوبین[3] به دست آورده اند كه فاقد هر نوع عمل فیزیولوژیكی است. بعلاوه دارای تانن و مقادیر زیادی موسیلاژ است. تانن موجود در دانه، فاقد هر نوع عمل فعال بر روی آمیب و باسیل دیسانتری است ولی موسیلاژ دانه كه در قشر خارجی آن جای دارد، عمل مكانیكی در روده بظهور می رساند. ضمنا بررسی های مختلف نشان داده است كه چون آنزیم های دستگاه گوارش بر روی موسیلاژ دانه اثر نمی نماید، نتیجه آن می شود كه این ماده لعابی، طول روده كوچك را بدون آنكه تغییر حالت دهد، طی كند و به صورت آستری، مخاط روده را بپوشاند و با ایجاد یك لایه محافظ، عمل تسكین دهنده در موارد التهاب ظاهر نماید. در روده بزرگ نیز باكتریها، عمل ناچیز بر روی موسیلاژ دانه دارند در نتیجه روده های بزرگ و كوچك در طی 12 تا 24 ساعت، بدون آنكه موسیلاژ دانه تغییر شكل حاصل نماید، كاملا آغشته بدان می گردند و یك آستر از ماده لعابی، بر روی قسمت ملتهب آنها، پدید می آید و آنها را از تحریكاتی كه مایعات یا گازها و حتی میكروبهای روده ممكن است، بوجود آورند، دور نگه می دارد. با این عمل، قسمت تحریك شده و ملتهب روده، به سرعت حالت طبیعی خود را پیدا می كند و درمان می گردد. ضمنا مواد سمی موجود در روده، جذب مایع كلوئیدی می شوند بدون آنكه وارد خون گردند. دانه گیاه اگر به مقادیر زیاد مصرف شود، پس از وارد شدن در روده و جذب آب، ازدیاد حجم پیدا می نماید و در نتیجه بطور مكانیكی موجبات سهولت دفع مواد دفعی را فراهم می آورد كه خود بهترین وسیله درمان یبوست های مزمن است. موسیلاژ دانه اسفرزه ، بهتر از پارافین طبی مایع، عمل می كند و ارزانتر و بی ضررتر از آن است .

استفاده های دارویی اسفرزه

به علت وجود خواص موسیلاژی در بذور گیاه اسفرزه، از آنها در داروهای ضد سرفه، ضد التهاب، ضد عوارض پوستی، مسهل( داروی تجارتی پسیلیوم)، معدی و محرك ایمنی به كار می رودهمچنین از موسیلاژها در فرمولاسیون داروهای ضد سرفه نظیر قطره، شربت و قرص به خوبی استفاده می شود. اخیرا بذور اسفرزه در جیره غذایی مردم وارد شده است( به صورت مخلوط با نان مصرفی) كه مصرف آنها در هر روز روش موثری را برای كاهش وزن افراد چاق و كنترل اعمال گوارشی فراهم می سازد. از مهمترین خواص موسیلاژها خاصیت ضد سوزش[4] آنهاست، به طوری كه موسیلاژها لایه محافظ ظریفی بر روی غشاء مخاطی معده تولید می كنند و مانع اثر عوامل سوزش آور بر سطح مذكور می شوند. از اینرو این مواد برای مداوای زخمهای موجود در دستگاه گوارش( روده و معده) و عفونت های مخاط حلق و گلو مورد استفاده قرار می گیرند. از خاصیت جذب موسیلاژها برای كاهش آب موجود در لوله گوارش( در اسهالهای مزمن، به عنوان قابض) استفاده می كنند. همچنین از موسیلاژها می توان در مواضع بیرونی و برای مداوای برخی بیماری های پوستی استفاده نمود. از آنجا كه موسیلاژ در بدن جذب و توزیع نمی شود، لذا تاثیر پوستی آن همیشه محدود به ناحیه ای است كه به كار می رود. ریشه و برگ واریته های مختلف اسفرزه دارای خاصیت لعابی و قابض می باشند كه به عنوان مسكن و تصفیه كننده خون در بیماری های مزمن ریه و مجاری ادراری و دستگاه گوارش توصیه شده است. در آلمان در ساخت انواع شكلاتهای مختلف برای بیماریهای تنفسی اطفال از اسفرزه كه خوش طعم می باشد، استفاده می كنند. موسیلاژ دانه ها با ایجاد لایه محافظ بر مخاط روده ها عمل تسكین دهنده در موارد التهاب را نشان می دهد.  رژیم غذایی با پلی ساكاریدهای موجود در موسیلاژ موجب كاهش كلسترول و گلوكز خون می شود كه این عمل به علت تشكیل سد روده ای است كه باعث جذب مجدد شده و قسمتی نیز به علت غیر فعال ساختن آنزیم آمیلاز می باشد. در هند شرقی دانه های اسفرزه جهت بهبود اسهال خونی، مشكلات ادراری، سوزاك، تب وسوء عملكرد دستگاه گوارش استفاده می شود. همچنین در درمان سرماخوردگی، سرفه و سایر مشكلات تنفسی به خصوص در كودكان مصرف می گردد. در ایران دانه های اسفرزه در درمان اسهال خونی و رفع اختلالات صفراوی دستگاه گوارش كاربرد دارد. از تركیب دانه گیاه با آب ضمادی تهیه می كنند كه دارای اثر نرم كنندگی(به علت باز شدن دانه و ایجاد موسیلاژ فراوان) بوده و در تمامی موارد التهابی مصرف می شود. دم كرده دانه نیز در درمان و رفع تحریكات مخاط مجاری ادراری و تسكین ناراحتی های آن به كار برده می شود. پوسته دانه نیز به عنوان یك ماده ملین مصرف می گردد


[1] میزان آبگیری موسیلاژ بذری در مجاورت آب (میلیمتر)

[2]  Pharmacotherapeutic

[3] Aucubine

[4] Anti- irritant

levitra 20mg
جمعه 20 مهر 1397 01:48 ق.ظ

Useful posts. Regards.
buy levitra online levitra online buy levitra online buy levitra 20 mg vardenafil 20mg levitra online buy generic levitra buy levitra generic levitra generic levitra prices
buy generic cialis pills
سه شنبه 10 مهر 1397 02:43 ب.ظ

Thanks a lot, Excellent stuff!
cialis purchasing cialis generico price cialis best cialis prices in england cialis herbs compare prices cialis uk achat cialis en itali online prescriptions cialis cialis kamagra levitra achat cialis en suisse
buy cialis online without a prescription
یکشنبه 8 مهر 1397 09:27 ق.ظ

Awesome postings. With thanks.
only now cialis for sale in us cialis 5 effetti collaterali cialis australia org callus link for you cialis price cialis tadalafil online cialis tablets cialis farmacias guadalajara cialis 20 mg best price generic cialis 20mg uk
buy vistagra online safe
شنبه 31 شهریور 1397 11:07 ب.ظ

Awesome stuff. Many thanks!
northwest pharmacies online canadian rx canadian pharmacies without an rx prescription drugs without prior prescription canadian pharmacycanadian pharmacy canadian online pharmacies legitimate canada online pharmacies surrey canadian pharmacies online prescriptions canada medication prices northwest pharmacies online
http://cialisbuys.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:51 ب.ظ

You said it very well.!
overnight cialis tadalafil tadalafil 5mg female cialis no prescription buy cheap cialis in uk cialis coupon prix de cialis cheap cialis cialis name brand cheap cialis for sale are there generic cialis
cialisbuys.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:43 ب.ظ

Seriously many of awesome material!
acheter cialis kamagra cialis cost cialis savings card cialis cuantos mg hay import cialis look here cialis order on line cialis y deporte generic cialis at the pharmacy cialis online nederland cost of cialis per pill
viagraky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 11:00 ق.ظ

You explained that very well!
canada discount drugs cialis cialis 5 mg funziona cialis therapie interactions for cialis cialis en 24 hora cialis generico lilly interactions for cialis cialis for daily use cialis daily reviews i recommend cialis generico
legitimate canadian mail order pharmacies
چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:36 ق.ظ

Reliable forum posts. Thank you!
canadian online pharmacies rated discount canadian pharmacies canadian prescription drugstore how safe are canadian online pharmacies canadian pharmacy uk delivery pharmacy onesource canadian pharmacies stendra canadian pharmacy king northwest pharmacy canada northwest pharmacies
viagra prices
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:48 ق.ظ

Incredible a good deal of good knowledge!
how to buy viagra online without a prescription buy viagra without prescription where to buy real viagra buy viagra super active buying cheap viagra online buy viagra internet sildenafil generic uk buy viagra with prescription online sildenafil pills how to get viagra prescription online
Cialis canada
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:36 ب.ظ

Nicely put. Regards.
5 mg cialis coupon printable cialis pas cher paris cialis price in bangalore cialis 100 mg 30 tablet cialis pills boards cialis rckenschmerzen click here to buy cialis buying brand cialis online order cialis from india cialis pills
http://cialisvus.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:16 ق.ظ

Really lots of very good advice.
cipla cialis online cialis patentablauf in deutschland cialis free trial cialis side effects where do you buy cialis cialis kaufen bankberweisung cialis generico postepay prezzo di cialis in bulgaria cilas cialis 5 mg buy
viagra prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:06 ق.ظ

Truly loads of wonderful information!
where can you buy viagra without a prescription generic viagra uk online order viagra online with prescription buy viagra online ireland where to buy viagra without a prescription buy sildenafil citrate online generic viagra uk pharmacy lowest price viagra buy viagra online next day delivery uk viagra generic online pharmacy
babecolate.com/cialis-online-buy.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:52 ب.ظ

Amazing plenty of awesome knowledge.
prices for cialis 50mg cialis kaufen cialis generico online weblink price cialis legalidad de comprar cialis click now buy cialis brand cialis lilly tadalafi cialis canada cialis coupons cialis tadalafil
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:13 ق.ظ

Reliable information. Regards!
comprar cialis navarr prezzo cialis a buon mercato cialis cuantos mg hay achat cialis en suisse cialis from canada can i take cialis and ecstasy cialis flussig canadian cialis cialis daily dose generic callus
Cialis canada
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:14 ب.ظ

Helpful info. Many thanks!
try it no rx cialis cialis pas cher paris cialis 20 mg cut in half cialis para que sirve click now buy cialis brand cialis australia org buying brand cialis online cialis patent expiration cialis lowest price cialis usa cost
Viagra generico online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:21 ب.ظ

Regards. I appreciate this!
generic viagra online usa viagra without presc where do you buy viagra buy viagra pharmacy honest place to buy viagra safe place to buy viagra online order viagra online without a prescription buy discount viagra buy brand viagra online discount viagra
Cialis 20 mg
شنبه 4 فروردین 1397 03:51 ق.ظ

Superb forum posts. Regards!
buy cialis online nz cialis farmacias guadalajara miglior cialis generico cialis for daily use buy cialis online cheapest cialis tablets for sale cialis reviews prix cialis once a da link for you cialis price weblink price cialis
Cialis pills
دوشنبه 28 اسفند 1396 09:10 ق.ظ

Well expressed without a doubt! .
cialis cost cialis cipla best buy canada discount drugs cialis cialis wir preise cialis 5mg billiger cialis 5mg prix generico cialis mexico viagra cialis levitra cialis daily dose generic i recommend cialis generico
دانلود کتاب آیین نامه رانندگی
دوشنبه 8 آبان 1396 05:04 ق.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون
Foot Problems
سه شنبه 17 مرداد 1396 11:02 ق.ظ
These are genuinely great ideas in regarding
blogging. You have touched some fastidious points here.
Any way keep up wrinting.
What is limb lengthening surgery?
دوشنبه 16 مرداد 1396 01:55 ب.ظ
Paragraph writing is also a excitement, if you know afterward you can write if not
it is complex to write.
Charley
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:47 ب.ظ
Thanks for some other fantastic article.
Where else may anybody get that kind of info in such a
perfect manner of writing? I've a presentation next week, and I am
at the search for such info.
http://leighkishi.weebly.com
جمعه 30 تیر 1396 10:30 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious
what all is required to get setup? I'm assuming having a
blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet savvy so
I'm not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly
appreciated. Cheers
foot pain conditions
یکشنبه 11 تیر 1396 08:40 ق.ظ
Exactly what I was searching for, thanks for putting up.
Taj
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:09 ب.ظ
When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added-
checkbox and now each time a comment is added I receive 4 emails with the same
comment. There has to be an easy method you can remove me from that service?
Thank you!
manicure
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 10:35 ب.ظ
Hello! This is kind of off topic but I need some help
from an established blog. Is it very hard to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.
I'm thinking about making my own but I'm not sure where to start.
Do you have any ideas or suggestions? With thanks
manicure
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 11:32 ق.ظ
A motivating discussion is definitely worth comment.
There's no doubt that that you should write more about
this subject matter, it may not be a taboo subject but
usually people don't discuss these topics.
To the next! All the best!!
manicure
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 10:57 ب.ظ
I'd like to thank you for the efforts you've put in writing this website.
I am hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as
well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal website
now ;)
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 03:34 ق.ظ
Having read this I thought it was very informative.
I appreciate you taking the time and energy to put
this informative article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting.
But so what, it was still worthwhile!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 05:38 ب.ظ
Hi, this weekend is good for me, because this occasion i am reading this
great informative piece of writing here at my home.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :