کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

امروزه با توجه به بحثهای جدی شکل گرفته در زمینه توسعه روشهای آبیاری نوین به منظور استفاده بهینه و موثر از منابع آبی و مقابله با محدودیتهای آبی بوجود آمده در دنیا، موضوع مدیریت و نگهداری این نوع سیستمها نیز مطرح می شود. اعمال صحیح این نوع مدیریت در تداوم بکار گیری این نوع سیستمها و حفاظت از منابع آبی نسبت مستقیم داشته و فرهنگ گسترش صحیح این نوع سیستمها را بهمراه خواهد داشت.
عدم رعایت رفتار صحیح در نگهداری و بهره برداری از این سیستمها عواقب ناگواری در بسیاری از مناطق دنیا بهمراه داشته به طوری که علی رقم سرمایه گذاریهای سنگین در این بخش نه تنها فرهنگ استفاده و گسترش بکارگیری سیستمهای آبیاری رشدی نشان نداده بلکه تاثیر منفی در اذهان و تفکرکشاورزان آن مناطق را بهمراه داشته است.
از این رو متن حاضر قدمی است هر چند کوچک در شناساندن رفتار های عملی در نحوه نگهداری و مدیریت بهره برداری از اینگونه سیستمها. در متن حاضر نخست به مدیریت اسید شویی به منظور پیشگیری از انسداد اجزای سیستمهای آبیاری قطره ای پرداخته شده است، امید است در آینده نزدیک به دیگر ارکان مدیریت بهره برداری و نگهداری سیستمهای آبیاری تحت فشار پرداخته شود.
اسید شویی 
اسید در سیستمهای آبیاری به منظور شستشوی رسوبات تثبیت شده درون لوله ها و قطره چکانها که ناشی از مواد شیمیایی محلول در آب آبیاری می باشد کاربردهای فراوانی دارد. این نوع رسوبات یا از آب آبیاری ناشی شده(به دلیل وجود بی کربنات و کربنات کلسیم به میزان بالاتر از حد مجاز 200 ppm ) و یا به دلیل بکار گیری و تزریق کودهای محلول نا مرغوب در آب آبیاری بوجود می آید. جهت تزریق کود به درون سیستم آبیاری می بایست از کودهای اسیدی که خود به دلیل داشتن pH بسیار پایین موجب نگهداری مناسب سیستم می شوند استفاده نمود.
البته از اسید علاوه بر بر طرف نمودن انسداد در قطره چکانها ، جهت ارتقای مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه نیز استفاده می گردد که در این مورد پس از آزمایش خاک با کارشناس خاکشناسی خبره می بایست مشورت شود.

نحوه اسید شویی
جهت اجرای موثر اسید شویی می بایست pH آب آبیاری هنگام کار در سیستم بین 2 الی 3 پایین آورده شود در این حالت آب آبیاری قادر خواهد بود ذرات رسوب درون قطره چکانها و لوله ها را حل کرده و به بیرون هدایت کند.
همگام تزریق اسید دقت شود به ریشه های حساس گیاهان صدمه ای وارد نشود. در صورت رعایت موارد زیر میزان خسارت احتمالی به ریشه گیاهان به حداقل خواهد رسید:
1- قبل از تزریق اسید با آبیاری میزان آب موجود در خاک را به ظرفیت مزرعه برسانید(در این حالت اسید به محض ورود به خاک رقیق شده و میزان خسارت به حداقل می رسد)
2- مدت تزریق اسید در شبکه به دقت محاسبه شود. 
3- پس از تزریق اسید به شبکه سیستم به مدت حداقل 1 ساعت به حالت خاموش در آید تا اسید به صورت کامل رسوبات را حل نماید. با انجام این عمل خاصیت اسیدیته محلول خروجی نیز
کاهش می یابد.
4- پس از خروج اسید از سیستم، شبکه حداقل برابر مدت تزریق اسید با آب شستشو داده شود.
5- جهت اطمینان بیشتر از خروج اسید از محیط رشد ریشه بهتر است به مدت 2 ساعت خاک زراعی تحت آبیاری قطره ای قرارگیرد.
توجه نمایید در هنگام کار با انواع اسید تمامی نکات ایمنی لازم در هنگام بکار گیری و تزریق آن را رعایت نموده و هنگام رقیق نمودن اسید همواره اسید را به آب اضافه نمایید. از آنجایی که برخی از فلزات مانند آهن در برابر اسید مقاوم نیستند بنابر این قبل از تزریق اسید به درون سیستم از جنس کلیه قطعات نصب شده بر روی سیستم خود آگاه شوید. لوازم ساخته شده از جنس پلی اتیلن و پی وی سی معمولا در برابر اسید مقاوم هستند.
اسیدهای مناسب جهت شستشوی سیستم به شرح زیر می باشد:
- اسید هیدروکلریک
- اسید سولفوریک
- اسید فسفریک

محاسبه زمان تزریق اسید درون سیستم
جهت تزریق اسید درون سیستم می بایست اسید درون کل سیستم نفوذ کرده و کل بخشهای آن را از رسوب شستشو دهد. به همین دلیل باید اطلاعاتی نظیر فاصله محل تزریق تا دورترین عضوسیستم (L) و حداقل سرعت حرکت آب درون لوله آبیاری (V) دراختیار باشد.
با داشتن اطلاعات فوق و با استفاده از فرمول زیر می توانزمان مناسب جهت تزریق اسید به درون سیستم را به نحوی که اثر حل کنندگی اسید در کل سیستم بروز کند بدست می آید:
T=L / V
که در آن: v حداقل سرعت آب درون لوله بر حسب متر بر ثانیه (m/s) ، L فاصله محل تزریق از دورترین خروجی دریپر بر حسب متر (m) و T زمان لازم جهت تزریق اسید درون سیستم
بر حسب ثانیه (s) می باشد.
بدین ترتیب با تزریق اسید در مدت زمان بدست آمده مطمئن خواهیم بود که اسید به تمام بخشهای سیستم راه یافته است.

نحوه کالیبره کردن اسید در آب آبیاری(نسبت اسید موردنیاز در آب)
جهت برآورد نسبت اسید مورد نیاز درآب آبیاری می بایست جهت هر ایستگاه آزمایش جداگانه ای صورت داد. مثال زیر اقدامات لازم جهت انجام آزمایش فوق را تشریح می کند:
آب آبیاری چاهی دارای pH 7.5 می باشد، pH مورد نیاز جهت شستشو معمولا 2 الی 3 می باشد. جهت انجام آزمایش ظرف 10لیتری از آب آبیاری را آماده کرده و با کاغذ مخصوص pH متر، pH آن را اندازه می گیریم (pH=7.5) . در مراحل مختلف و در هر مرحله 1 میلیلیتر از اسید مورد نظر را به ظرف اضافه
کرده و مجددا pH را اندازه میگیریم تا pH مورد نظر به عدد 2 نزدیک شود. در این آزمایش برای 10 لیتر آب 6 میلیلیتر اسید مصرف شد تا pH به عدد 2 برسد. بنابراین نسبت اسید مورد نیاز 600 میلیلیتر به ازای هر 1000 لیتر می باشد.

محاسبه دبی تزریق اسید درون سیستم
با داشتن اطلاعاتی نظیر دبی کل سیستم Q برحسب متر مکعب در ساعت (m3/h) و نسبت اسید مورد نیازR بر حسب میلیلیتر در متر مکعب (ml/m3) می توان میزان دبی مورد نیاز جهت تزریق اسید I بر حسب میلیلیتر در ساعت (ml/h) را مشخص نمود:
I = R . Q
میزان کل اسید مورد نیاز جهت تزریق با استفاده از زمان مورد نیاز بدست آمده از محاسبات پیشین بدست خواهد آمد.
مثال: در سیستم آبیاری مزرعه ای 30 دقیقه زمان لازم است تا آب به دورترین نقطه سیستم برسد. دبی کل سیستم 31 مترمکعب در ساعت و بر اساس آزمایش فوق غلظت اسید مورد نیاز درون سیستم 600 میلیلیتر در متر مکعب می باشد. میزان دبی تزریق اسید به سیستم چه میزان است ؟
I = R . Q , I= 31 . 600 , I = 18,600 ml/h ,
I=18.6 lt/h
بنابراین دبی تزریق اسید می بایست برابر 18.6 لیتر در ساعت باشد و این عمل به مدت 30 دقیقه ادامه داشته باشد. پس میزان کل اسید مورد نیاز ما 9.3 لیتر می باشد.

لوازم مورد نیاز جهت اسید شویی
جهت تزریق اسید به درون سیستم آبیاری همان لوازمی بکار میرود که در هنگام تزریق کود از آنها استفاده می شود مکانیزم سیستمهای آبیاری قطره ای به صورتی است که با راندمان بالای 85 در صد آب مورد نیاز تبخیر و تعرق گیاه را به محیط رشد ریشه ها می رساند همین امر و همچنین ارزش بالای کودهای مورد نیاز گیاه موجب گشته تا از سالها پیش متخصصین تغزیه گیاه به فکر رساندن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به همین شیوه با راندمان بالا باشند(Fertigation). راههایی که تا کنون جهت تزریق کود و اسید در سیستمهای
آبیاری بکار گرفته شده متنوع می باشد. یکی از بصرفه ترین و موثر ترین این شیوه ها استفاده از ونتوری تزریق کننده (Mazzei Injector) می باشد که با راندمان بسیار بالا و با غلظت کاملا یکنواخت محلول کود را به درون سیستم هدایت می کند. مسئله مهمی که در این پروسه هنگام تزریق کود جلوه می کند درصد حلالیت کود، درجه اشباع و pH آن می باشد.
متاسفانه بکارگیری کودهایی با کیفیت بسیار نازل باعث بروز خساراتی جبران ناپذیر به سیستم آبیاری می شوند. در این
زمینه و قبل از تهیه کود جهت تزریق بدرون سیستم آبیاری می بایست با کارشناسان مربوطه مشورت شود. اخیرا کودهای UNEC علاوه بر تامین نیاز غذایی گیاهان، با پایین آوردن pH آب آبیاری در حد 4-3 باعث عدم رسوب گذاری املاح محلول در آب گشته و علاوه بر آن بتدریج با عث شستشوی رسوبات پیشین نیز
می گردند. این نوع کودها در حال حاضر بسیار مطرح بوده و هر سال استفاده کنندگان از سیستمهای آبیاری مخصوصا سیستمهای قطره ای را به خود جلب می کند.
http://www.1az4.com/Post-2657.aspx

http://proteram.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 10:08 ق.ظ

Tips very well used!.
generic cialis 20mg tablets preis cialis 20mg schweiz we like it cialis price cialis for sale in europa dosagem ideal cialis cialis for sale in europa cialis daily dose generic prezzo cialis a buon mercato cialis super acti cialis 5 effetti collaterali
Buy generic cialis
جمعه 31 خرداد 1398 02:30 ق.ظ

This is nicely put! !
cialis qualitat cialis prezzo in linea basso viagra cialis levitra cuanto cuesta cialis yaho cialis 20mg side effects of cialis cialis generico milano cialis canadian drugs cialis lowest price venta cialis en espaa
cialis 20mg price at cvs
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:21 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
40 mg cialis what if i take we like it cialis price cialis generique cialis price thailand cialis tablets for sale cialis 5 mg scheda tecnica tadalafil 10 mg cialis farmacias guadalajara cialis free trial cialis kamagra levitra
http://pradliepo.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:27 ب.ظ

Thanks, I appreciate it!
buy cialis online cheapest where cheapest cialis american pharmacy cialis cialis generico en mexico how do cialis pills work precios cialis peru cialis 20 mg effectiveness calis rezeptfrei cialis apotheke cialis canada on line
buy original cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:26 ق.ظ

Fantastic knowledge. Appreciate it!
free generic cialis cialis 10 doctissimo achat cialis en itali we recommend cheapest cialis buy cialis we choice cialis uk india cialis 100mg cost cialis for daily use buying cialis in colombia cialis 10 doctissimo
generic viagra and cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:33 ق.ظ

Nicely put. Regards.
buying cialis overnight cialis online cialis generico milano cialis kaufen cialis 5 mg schweiz 5 mg cialis pharmacie en ligne acheter du cialis a geneve buy cialis online cheapest estudios de cialis genricos order a sample of cialis
Cialis prices
شنبه 25 خرداد 1398 03:52 ب.ظ

Thank you, Plenty of stuff!

buying cialis in colombia callus precios de cialis generico cuanto cuesta cialis yaho cialis rezeptfrei sterreich buy name brand cialis on line acheter du cialis a geneve price cialis per pill cialis soft tabs for sale ou trouver cialis sur le net
Cialis online
شنبه 25 خرداد 1398 01:30 ق.ظ

Reliable knowledge. Appreciate it.
bulk cialis buy cialis cheap 10 mg cialis 20 mg cialis generico milano cialis prices il cialis quanto costa where cheapest cialis side effects of cialis cialis online napol cialis lilly tadalafi
Cialis canada
جمعه 24 خرداد 1398 11:15 ق.ظ

Whoa quite a lot of awesome information!
cialis uk click here to buy cialis cialis pills in singapore cialis cuantos mg hay buying cialis in colombia cialis venta a domicilio cialis savings card free cialis generico cialis mexico cialis wir preise
http://rakontslaz.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:38 ب.ظ

Superb info. Regards.
buy cialis cheap 10 mg enter site 20 mg cialis cost side effects for cialis purchase once a day cialis generic cialis at walmart order a sample of cialis female cialis no prescription cialis pas cher paris low dose cialis blood pressure cialis authentique suisse
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:04 ب.ظ

You said it adequately..
viagra vs cialis vs levitra cialis professional from usa prezzo di cialis in bulgaria canadian drugs generic cialis generic cialis at walmart buying cialis on internet generic cialis pill online we use it cialis online store ou trouver cialis sur le net comprar cialis navarr
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:03 ق.ظ

You made your point pretty effectively!!
cialis 100mg suppliers cialis e hiv generic cialis tadalafil buy cialis sample pack can i take cialis and ecstasy only now cialis 20 mg pastillas cialis y alcoho cialis tadalafil online cialis 20mg preis cf cialis taglich
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 02:04 ق.ظ

You reported that exceptionally well!
where do you buy cialis how much does a cialis cost cialis great britain generic cialis at walmart cialis generico en mexico weblink price cialis buying cialis in colombia buy cialis online nz cialis online only best offers cialis use
http://canadianorderpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 03:42 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
canadian prescription drugstore canadian medications 247 trust pharmacy canadian canadianpharmacyusa24h canadian rx world pharmacy canadian mail order pharmacies canadian pharmacy viagra canadian medications 247 canadian pharcharmy online online canadian discount pharmacies
http://canadiantousapharmacy.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 01:45 ق.ظ

You actually said it fantastically!
canada medications buy canadian pharmacies-24h canadian pharmaceuticals reviews canadian prescriptions online canadian pharcharmy online online pharmacies legitimate canadian drugstore online pharmacies legitimate canada medication prices global pharmacy canada
math playground green mission
چهارشنبه 1 اسفند 1397 06:33 ق.ظ
Love post, thank
coolmath minesweeper
چهارشنبه 1 اسفند 1397 06:33 ق.ظ
Good post, thank
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 04:43 ق.ظ

Excellent forum posts. Thanks a lot.
cialis 5 mg effetti collateral cialis 5 mg generic low dose cialis cialis canada on line only best offers cialis use callus side effects for cialis cialis from canada how do cialis pills work cialis generico online
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:25 ق.ظ

Kudos! I value this!
cialis coupons cialis great britain cialis without a doctor's prescription only here cialis pills cialis 5 mg buy cialis online cialis australian price tadalafil 10 mg cialis side effects cialis pills in singapore
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:41 ب.ظ

You actually reported this very well.
cialis tadalafil cialis taglich cialis 10mg prix pharmaci tadalafil 20mg canadian discount cialis cialis qualitat cialis for bph prices for cialis 50mg cialis dose 30mg cialis rezeptfrei
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:13 ق.ظ

Cheers! Numerous tips!

cialis online nederland we recommend cialis info cialis generika in deutschland kaufen usa cialis online cialis sale online cialis patent expiration achat cialis en europe cialis kaufen cialis therapie cialis 5 mg
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:13 ب.ظ

You said it very well..
click here take cialis prix cialis once a da side effects for cialis viagra cialis levitra cialis price thailand cialis herbs 200 cialis coupon tadalafil 20mg cialis vs viagra cialis for sale in europa
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 03:49 ق.ظ

You suggested it very well.
prices on cialis 10 mg cialis 5 mg cialis lilly tadalafi cialis 5 mg scheda tecnica where cheapest cialis cialis generico milano acquisto online cialis we choice cialis uk 5 mg cialis coupon printable cialis vs viagra
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 02:43 ب.ظ

Thanks a lot! I like it!
cialis 5mg billiger cialis efficacit ou acheter du cialis pas cher cialis generika cialis 5 mg schweiz cheap cialis generic low dose cialis only now cialis for sale in us cialis cuantos mg hay cialis professional yohimbe
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 03:32 ق.ظ

Nicely put. Regards!
cialis australia org tarif cialis france cialis pills boards chinese cialis 50 mg tadalafil 10 mg brand cialis nl tadalafil 20 mg estudios de cialis genricos cialis generique 5 mg we recommend cheapest cialis
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 02:57 ب.ظ

Appreciate it! Ample facts.

cialis sale online we choice cialis pfizer india 40 mg cialis what if i take cialis usa cost cialis professional yohimbe cialis dose 30mg rx cialis para comprar only best offers cialis use cialis super acti cipla cialis online
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 03:14 ق.ظ

Cheers. Excellent information.
we like it cialis soft gel comprar cialis navarr cialis coupons cialis generika in deutschland kaufen wow cialis 20 does cialis cause gout cialis generico online cialis australian price walgreens price for cialis cialis pills in singapore
buy cialis online us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 03:33 ب.ظ

Thanks a lot. Great information!
cialis online holland canada discount drugs cialis cialis uk cialis venta a domicilio canadian drugs generic cialis tadalafil 5mg side effects for cialis the best choice cialis woman side effects for cialis we recommend cialis best buy
buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 02:49 ق.ظ

Reliable postings. Thank you!
tadalafil 10 mg buy cialis uk no prescription female cialis no prescription canada discount drugs cialis buy cheap cialis in uk cialis uk next day tadalafilo prezzo cialis a buon mercato price cialis wal mart pharmacy cialis uk
buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:31 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
generic cialis pro free generic cialis cialis alternative cialis lilly tadalafi does cialis cause gout cialis en mexico precio cialis pills boards cialis in sconto cialis generico postepay generic cialis at walmart
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد کل پست ها :

 

 


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو