تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - مدیریت اسید شویی در سیستم های آبیاری قطره ای

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

امروزه با توجه به بحثهای جدی شکل گرفته در زمینه توسعه روشهای آبیاری نوین به منظور استفاده بهینه و موثر از منابع آبی و مقابله با محدودیتهای آبی بوجود آمده در دنیا، موضوع مدیریت و نگهداری این نوع سیستمها نیز مطرح می شود. اعمال صحیح این نوع مدیریت در تداوم بکار گیری این نوع سیستمها و حفاظت از منابع آبی نسبت مستقیم داشته و فرهنگ گسترش صحیح این نوع سیستمها را بهمراه خواهد داشت.
عدم رعایت رفتار صحیح در نگهداری و بهره برداری از این سیستمها عواقب ناگواری در بسیاری از مناطق دنیا بهمراه داشته به طوری که علی رقم سرمایه گذاریهای سنگین در این بخش نه تنها فرهنگ استفاده و گسترش بکارگیری سیستمهای آبیاری رشدی نشان نداده بلکه تاثیر منفی در اذهان و تفکرکشاورزان آن مناطق را بهمراه داشته است.
از این رو متن حاضر قدمی است هر چند کوچک در شناساندن رفتار های عملی در نحوه نگهداری و مدیریت بهره برداری از اینگونه سیستمها. در متن حاضر نخست به مدیریت اسید شویی به منظور پیشگیری از انسداد اجزای سیستمهای آبیاری قطره ای پرداخته شده است، امید است در آینده نزدیک به دیگر ارکان مدیریت بهره برداری و نگهداری سیستمهای آبیاری تحت فشار پرداخته شود.
اسید شویی 
اسید در سیستمهای آبیاری به منظور شستشوی رسوبات تثبیت شده درون لوله ها و قطره چکانها که ناشی از مواد شیمیایی محلول در آب آبیاری می باشد کاربردهای فراوانی دارد. این نوع رسوبات یا از آب آبیاری ناشی شده(به دلیل وجود بی کربنات و کربنات کلسیم به میزان بالاتر از حد مجاز 200 ppm ) و یا به دلیل بکار گیری و تزریق کودهای محلول نا مرغوب در آب آبیاری بوجود می آید. جهت تزریق کود به درون سیستم آبیاری می بایست از کودهای اسیدی که خود به دلیل داشتن pH بسیار پایین موجب نگهداری مناسب سیستم می شوند استفاده نمود.
البته از اسید علاوه بر بر طرف نمودن انسداد در قطره چکانها ، جهت ارتقای مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه نیز استفاده می گردد که در این مورد پس از آزمایش خاک با کارشناس خاکشناسی خبره می بایست مشورت شود.

نحوه اسید شویی
جهت اجرای موثر اسید شویی می بایست pH آب آبیاری هنگام کار در سیستم بین 2 الی 3 پایین آورده شود در این حالت آب آبیاری قادر خواهد بود ذرات رسوب درون قطره چکانها و لوله ها را حل کرده و به بیرون هدایت کند.
همگام تزریق اسید دقت شود به ریشه های حساس گیاهان صدمه ای وارد نشود. در صورت رعایت موارد زیر میزان خسارت احتمالی به ریشه گیاهان به حداقل خواهد رسید:
1- قبل از تزریق اسید با آبیاری میزان آب موجود در خاک را به ظرفیت مزرعه برسانید(در این حالت اسید به محض ورود به خاک رقیق شده و میزان خسارت به حداقل می رسد)
2- مدت تزریق اسید در شبکه به دقت محاسبه شود. 
3- پس از تزریق اسید به شبکه سیستم به مدت حداقل 1 ساعت به حالت خاموش در آید تا اسید به صورت کامل رسوبات را حل نماید. با انجام این عمل خاصیت اسیدیته محلول خروجی نیز
کاهش می یابد.
4- پس از خروج اسید از سیستم، شبکه حداقل برابر مدت تزریق اسید با آب شستشو داده شود.
5- جهت اطمینان بیشتر از خروج اسید از محیط رشد ریشه بهتر است به مدت 2 ساعت خاک زراعی تحت آبیاری قطره ای قرارگیرد.
توجه نمایید در هنگام کار با انواع اسید تمامی نکات ایمنی لازم در هنگام بکار گیری و تزریق آن را رعایت نموده و هنگام رقیق نمودن اسید همواره اسید را به آب اضافه نمایید. از آنجایی که برخی از فلزات مانند آهن در برابر اسید مقاوم نیستند بنابر این قبل از تزریق اسید به درون سیستم از جنس کلیه قطعات نصب شده بر روی سیستم خود آگاه شوید. لوازم ساخته شده از جنس پلی اتیلن و پی وی سی معمولا در برابر اسید مقاوم هستند.
اسیدهای مناسب جهت شستشوی سیستم به شرح زیر می باشد:
- اسید هیدروکلریک
- اسید سولفوریک
- اسید فسفریک

محاسبه زمان تزریق اسید درون سیستم
جهت تزریق اسید درون سیستم می بایست اسید درون کل سیستم نفوذ کرده و کل بخشهای آن را از رسوب شستشو دهد. به همین دلیل باید اطلاعاتی نظیر فاصله محل تزریق تا دورترین عضوسیستم (L) و حداقل سرعت حرکت آب درون لوله آبیاری (V) دراختیار باشد.
با داشتن اطلاعات فوق و با استفاده از فرمول زیر می توانزمان مناسب جهت تزریق اسید به درون سیستم را به نحوی که اثر حل کنندگی اسید در کل سیستم بروز کند بدست می آید:
T=L / V
که در آن: v حداقل سرعت آب درون لوله بر حسب متر بر ثانیه (m/s) ، L فاصله محل تزریق از دورترین خروجی دریپر بر حسب متر (m) و T زمان لازم جهت تزریق اسید درون سیستم
بر حسب ثانیه (s) می باشد.
بدین ترتیب با تزریق اسید در مدت زمان بدست آمده مطمئن خواهیم بود که اسید به تمام بخشهای سیستم راه یافته است.

نحوه کالیبره کردن اسید در آب آبیاری(نسبت اسید موردنیاز در آب)
جهت برآورد نسبت اسید مورد نیاز درآب آبیاری می بایست جهت هر ایستگاه آزمایش جداگانه ای صورت داد. مثال زیر اقدامات لازم جهت انجام آزمایش فوق را تشریح می کند:
آب آبیاری چاهی دارای pH 7.5 می باشد، pH مورد نیاز جهت شستشو معمولا 2 الی 3 می باشد. جهت انجام آزمایش ظرف 10لیتری از آب آبیاری را آماده کرده و با کاغذ مخصوص pH متر، pH آن را اندازه می گیریم (pH=7.5) . در مراحل مختلف و در هر مرحله 1 میلیلیتر از اسید مورد نظر را به ظرف اضافه
کرده و مجددا pH را اندازه میگیریم تا pH مورد نظر به عدد 2 نزدیک شود. در این آزمایش برای 10 لیتر آب 6 میلیلیتر اسید مصرف شد تا pH به عدد 2 برسد. بنابراین نسبت اسید مورد نیاز 600 میلیلیتر به ازای هر 1000 لیتر می باشد.

محاسبه دبی تزریق اسید درون سیستم
با داشتن اطلاعاتی نظیر دبی کل سیستم Q برحسب متر مکعب در ساعت (m3/h) و نسبت اسید مورد نیازR بر حسب میلیلیتر در متر مکعب (ml/m3) می توان میزان دبی مورد نیاز جهت تزریق اسید I بر حسب میلیلیتر در ساعت (ml/h) را مشخص نمود:
I = R . Q
میزان کل اسید مورد نیاز جهت تزریق با استفاده از زمان مورد نیاز بدست آمده از محاسبات پیشین بدست خواهد آمد.
مثال: در سیستم آبیاری مزرعه ای 30 دقیقه زمان لازم است تا آب به دورترین نقطه سیستم برسد. دبی کل سیستم 31 مترمکعب در ساعت و بر اساس آزمایش فوق غلظت اسید مورد نیاز درون سیستم 600 میلیلیتر در متر مکعب می باشد. میزان دبی تزریق اسید به سیستم چه میزان است ؟
I = R . Q , I= 31 . 600 , I = 18,600 ml/h ,
I=18.6 lt/h
بنابراین دبی تزریق اسید می بایست برابر 18.6 لیتر در ساعت باشد و این عمل به مدت 30 دقیقه ادامه داشته باشد. پس میزان کل اسید مورد نیاز ما 9.3 لیتر می باشد.

لوازم مورد نیاز جهت اسید شویی
جهت تزریق اسید به درون سیستم آبیاری همان لوازمی بکار میرود که در هنگام تزریق کود از آنها استفاده می شود مکانیزم سیستمهای آبیاری قطره ای به صورتی است که با راندمان بالای 85 در صد آب مورد نیاز تبخیر و تعرق گیاه را به محیط رشد ریشه ها می رساند همین امر و همچنین ارزش بالای کودهای مورد نیاز گیاه موجب گشته تا از سالها پیش متخصصین تغزیه گیاه به فکر رساندن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به همین شیوه با راندمان بالا باشند(Fertigation). راههایی که تا کنون جهت تزریق کود و اسید در سیستمهای
آبیاری بکار گرفته شده متنوع می باشد. یکی از بصرفه ترین و موثر ترین این شیوه ها استفاده از ونتوری تزریق کننده (Mazzei Injector) می باشد که با راندمان بسیار بالا و با غلظت کاملا یکنواخت محلول کود را به درون سیستم هدایت می کند. مسئله مهمی که در این پروسه هنگام تزریق کود جلوه می کند درصد حلالیت کود، درجه اشباع و pH آن می باشد.
متاسفانه بکارگیری کودهایی با کیفیت بسیار نازل باعث بروز خساراتی جبران ناپذیر به سیستم آبیاری می شوند. در این
زمینه و قبل از تهیه کود جهت تزریق بدرون سیستم آبیاری می بایست با کارشناسان مربوطه مشورت شود. اخیرا کودهای UNEC علاوه بر تامین نیاز غذایی گیاهان، با پایین آوردن pH آب آبیاری در حد 4-3 باعث عدم رسوب گذاری املاح محلول در آب گشته و علاوه بر آن بتدریج با عث شستشوی رسوبات پیشین نیز
می گردند. این نوع کودها در حال حاضر بسیار مطرح بوده و هر سال استفاده کنندگان از سیستمهای آبیاری مخصوصا سیستمهای قطره ای را به خود جلب می کند.
http://www.1az4.com/Post-2657.aspx

math playground green mission
چهارشنبه 1 اسفند 1397 06:33 ق.ظ
Love post, thank
coolmath minesweeper
چهارشنبه 1 اسفند 1397 06:33 ق.ظ
Good post, thank
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 04:43 ق.ظ

Excellent forum posts. Thanks a lot.
cialis 5 mg effetti collateral cialis 5 mg generic low dose cialis cialis canada on line only best offers cialis use callus side effects for cialis cialis from canada how do cialis pills work cialis generico online
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:25 ق.ظ

Kudos! I value this!
cialis coupons cialis great britain cialis without a doctor's prescription only here cialis pills cialis 5 mg buy cialis online cialis australian price tadalafil 10 mg cialis side effects cialis pills in singapore
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:41 ب.ظ

You actually reported this very well.
cialis tadalafil cialis taglich cialis 10mg prix pharmaci tadalafil 20mg canadian discount cialis cialis qualitat cialis for bph prices for cialis 50mg cialis dose 30mg cialis rezeptfrei
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:13 ق.ظ

Cheers! Numerous tips!

cialis online nederland we recommend cialis info cialis generika in deutschland kaufen usa cialis online cialis sale online cialis patent expiration achat cialis en europe cialis kaufen cialis therapie cialis 5 mg
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:13 ب.ظ

You said it very well..
click here take cialis prix cialis once a da side effects for cialis viagra cialis levitra cialis price thailand cialis herbs 200 cialis coupon tadalafil 20mg cialis vs viagra cialis for sale in europa
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 03:49 ق.ظ

You suggested it very well.
prices on cialis 10 mg cialis 5 mg cialis lilly tadalafi cialis 5 mg scheda tecnica where cheapest cialis cialis generico milano acquisto online cialis we choice cialis uk 5 mg cialis coupon printable cialis vs viagra
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 02:43 ب.ظ

Thanks a lot! I like it!
cialis 5mg billiger cialis efficacit ou acheter du cialis pas cher cialis generika cialis 5 mg schweiz cheap cialis generic low dose cialis only now cialis for sale in us cialis cuantos mg hay cialis professional yohimbe
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 03:32 ق.ظ

Nicely put. Regards!
cialis australia org tarif cialis france cialis pills boards chinese cialis 50 mg tadalafil 10 mg brand cialis nl tadalafil 20 mg estudios de cialis genricos cialis generique 5 mg we recommend cheapest cialis
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 02:57 ب.ظ

Appreciate it! Ample facts.

cialis sale online we choice cialis pfizer india 40 mg cialis what if i take cialis usa cost cialis professional yohimbe cialis dose 30mg rx cialis para comprar only best offers cialis use cialis super acti cipla cialis online
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 03:14 ق.ظ

Cheers. Excellent information.
we like it cialis soft gel comprar cialis navarr cialis coupons cialis generika in deutschland kaufen wow cialis 20 does cialis cause gout cialis generico online cialis australian price walgreens price for cialis cialis pills in singapore
buy cialis online us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 03:33 ب.ظ

Thanks a lot. Great information!
cialis online holland canada discount drugs cialis cialis uk cialis venta a domicilio canadian drugs generic cialis tadalafil 5mg side effects for cialis the best choice cialis woman side effects for cialis we recommend cialis best buy
buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 02:49 ق.ظ

Reliable postings. Thank you!
tadalafil 10 mg buy cialis uk no prescription female cialis no prescription canada discount drugs cialis buy cheap cialis in uk cialis uk next day tadalafilo prezzo cialis a buon mercato price cialis wal mart pharmacy cialis uk
buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:31 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
generic cialis pro free generic cialis cialis alternative cialis lilly tadalafi does cialis cause gout cialis en mexico precio cialis pills boards cialis in sconto cialis generico postepay generic cialis at walmart
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 03:46 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
cialis en 24 hora cialis australian price order a sample of cialis cost of cialis per pill cialis official site wow look it cialis mexico purchasing cialis on the internet non 5 mg cialis generici we like it safe cheap cialis cialis herbs
buy cialis online cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:24 ب.ظ

This is nicely put! !
generic cialis 20mg uk generic cialis pro cialis price thailand online cialis tadalafil 5mg cialis 5mg billiger cialis 5 effetti collaterali cialis daily reviews american pharmacy cialis cialis 5 mg schweiz
cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:25 ق.ظ

Appreciate it. A lot of information!

cialis bula cialis for bph tadalafil 10 mg cialis 10 doctissimo cialis pills price each cialis generico postepay where to buy cialis in ontario order cialis from india cost of cialis cvs american pharmacy cialis
buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:55 ب.ظ

Kudos. Numerous info.

enter site very cheap cialis cialis great britain cialis generico lilly cialis for daily use tadalafil 5mg american pharmacy cialis cialis online deutschland generic cialis soft gels cialis price thailand cialis vs viagra
buy cialis medication
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:51 ق.ظ

Fantastic postings. Many thanks!
walgreens price for cialis cialis 20 mg effectiveness cialis 20 mg cut in half buy online cialis 5mg cialis online cialis daily reviews cialis 20 mg low cost cialis 20mg cialis 5 mg scheda tecnica buy cialis cheap 10 mg
vardenafil 20mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:23 ب.ظ

Nicely put, Regards.
buy 10 mg levitra levitra 10 mg prezzo vardenafil buy levitra generic levitra 20 mg bayer prezzo levitra buy generic levitra vardenafil levitra 10 mg kopen buy 10 mg levitra
Buy cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 01:11 ب.ظ

Great posts. Appreciate it!
cialis purchasing cialis 20 mg best price interactions for cialis cialis lowest price cialis 100 mg 30 tablet cialis venta a domicilio cialis cipla best buy we use it 50 mg cialis dose cialis online nederland cialis patentablauf in deutschland
Buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 08:21 ق.ظ

With thanks. Quite a lot of write ups!

link for you cialis price cialis daily reviews buying brand cialis online cialis 100mg suppliers cialis name brand cheap bulk cialis cialis great britain cialis generico where cheapest cialis buy original cialis
Buy cialis
شنبه 7 مهر 1397 08:28 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis generico lilly fast cialis online calis cialis online napol cialis usa cost cialis generico in farmacia venta cialis en espaa cialis name brand cheap cialis generico in farmacia cialis en mexico precio
canadian prescriptions online
شنبه 31 شهریور 1397 09:58 ب.ظ

Terrific material. Thanks a lot.
canadian pharmacy meds canadian medications pharmacy canadian pharcharmy online24 canadian medications list pharmacy near me online canadian pharmacy pharmacy onesource canadian viagra canada medication cost canadian pharmaceuticals for usa sales
http://cialisbuys.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:43 ق.ظ

Thanks, Good information!
cialis online fast cialis online rx cialis para comprar cialis kamagra levitra chinese cialis 50 mg generic cialis pill online buy cialis buying cialis in colombia cialis coupons printable cialis prices
canadianpharmacytousa.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:30 ق.ظ

With thanks. Good stuff.
are canadian online pharmacies safe most reliable canadian online pharmacies pharmacy canada online prescriptions canadian online pharmacies legal online pharmacies mexico pharmacy canada 24 canadian medications list canadian government approved pharmacies canada viagra canadian pharmacies stendra
canadianpharmacyies.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:13 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
generic viagra uk pharmacy order online pharmacy buy cheapest viagra online viagra purchase online uk buy viagra buy generic sildenafil buy original viagra viagra online rx how to buy viagra online uk buying viagra online without prescription
Cialis generic
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:19 ب.ظ

Thanks a lot, Fantastic stuff!
what is cialis cialis prezzo al pubblico brand cialis generic import cialis recommended site cialis kanada cialis pills in singapore precios cialis peru cialis super kamagra generico cialis mexico chinese cialis 50 mg
http://buycialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:37 ق.ظ

Really a good deal of amazing facts.
buy name brand cialis on line side effects for cialis cialis wir preise pastillas cialis y alcoho brand cialis nl how does cialis work buying cialis overnight buy cheap cialis in uk cialis italia gratis viagra vs cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :